Łączne zbiory zbóż w sezonie 2011/12 są oceniane na 1 813 mln t, tj. o 4 proc. więcej niż w sezonie poprzednim. Mimo, iż zbiory zapowiadają się bardzo dobrze, zapasy na koniec roku gospodarczego 2011/2012 według prognoz USDA mają ulec obniżeniu o 4 - 5 proc. w stosunku do ubiegłego sezonu. Powodem takiej sytuacji jest rosnące, globalne zapotrzebowanie na pszenicę oraz na zboża paszowe.

Zbiory zbóż w 2011 r. w Unii Europejskiej są szacowane na 275,5 mln t, będą więc na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku. Zapotrzebowanie na zboża w UE w sezonie 2011/12 oceniane jest na 272,4 mln t, czyli o blisko 3 mln t mniej niż sezon wcześniej. Z powodu zmniejszenia zapasów i wzrostu konkurencji ze strony innych krajów eksportujących zboża, prawdopodobnie zmniejszy się wywóz zbóż z UE, o ok. 2 mln t.

Znaczne zwiększenie produkcji zbóż - o 29 proc., do 165 mln t - przewidywane jest w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Przyczyni się to do wzrostu podaży ziarna z tego kierunku (także w UE) oraz stabilizacji rynku. W związku z tym można spodziewać się obniżenia cen zbóż po żniwach. Ich poziom nie będzie jednak tak niski jak w sezonach 2008/2009 i 2009/2010. W dalszej części sezonu zboża będą drożeć, ale ceny mają nie osiągnąć tak wysokiego poziomu jak w latach 2007/2008 i 2010/2011.

Podobał się artykuł? Podziel się!