COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian żyta ozimego w 2016 r. Dane te pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych. Wyniki pochodzą z 46 lokalizacji.
W przypadku przeciętnego poziomu agrotechniki (tzw. a1), plon wzorca (średni plon z 10 odmian populacyjnych) w 2016 r. oszacowano na 66,8 dt/ha (wobec 72 dt/ha w 2015r. oraz 67,4 dt/ha w 2014r.). Na a2, czyli w przypadku wysokiego poziomu agrotechniki (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) wzorzec plonował w 2016 r. 76,4 dt/ha (wobec 83,2 dt/ha w 2015r. oraz 81,4 dt/ha w 2014r.).

Jak wynika z zestawienia żyto mieszańcowe plonowało zdecydowanie wyżej niż populacyjne. W zależności od odmiany plon mieszańców kształtował się od około 7,5-8,8t/ha (na poziomie a1) lub 8,6 - 10 t/ha (na poziomie a2). W tych samych warunkach doświadczeń cooborowskich populacyjne odmiany plonowały z kolei od 6,5 do 6,9 t/ha (poziom a1) do 7,5-7,8 t/ha (poziom a2).
A które odmiany wg. badań COBORU plonowały najwyżej? Podajemy poniżej.

Odmiany populacyjne (poziom a1):

Dańkowskie Turkus - 104 proc. wzorca
Poznańskie - 103 proc. wzorca
Dańkowskie Granat - 102 proc. wzorca
Dańkowskie Hadron - 102 proc. wzorca
Horyzo - 101 proc. wzorca
Domir - 101 proc. wzorca

Odmiany populacyjne (poziom a2):

Dańkowskie Hadron - 103 proc. wzorca
Poznańskie - 102 proc. wzorca
Dańkowskie Turkus - 101 proc. wzorca
Dańkowskie Granat – 101 proc. wzorca
Horyzo - 101 proc. wzorca

Odmiany mieszańcowe (poziom a1):

KWS Livado - 132 proc. wzorca
KWS Binntto - 132 proc. wzorca
KWS Florano - 132 proc. wzorca
KWS Dolaro 132 - proc. wzorca
SU Arvid 128 - proc. wzorca
KWS Nikko 127 - proc. wzorca
KWS Daniello - 127 proc. wzorca
SU Nasri - 127 proc. wzorca
KWS Bono - 126 proc. wzorca
Brasetto 126 - proc. wzorca
SU Gerrit 125 - proc. wzorca

Odmiany mieszańcowe (poziom a2):

KWS Binntto - 131 proc. wzorca
KWS Dolaro 131 - proc. wzorca
KWS Florano - 129 proc. wzorca
SU Arvid 129 - proc. wzorca
KWS Livado - 128 proc. wzorca
Brasetto 126 - proc. wzorca
KWS Nikko - 125 proc. wzorca
SU Performer - 125 proc. wzorca

Podobał się artykuł? Podziel się!