W hodowli żyta mieszańcowego (hybrydowego) wykorzystuje się zjawisko heterozji (wybujałości mieszańców) dzięki czemu odmiany tego typu plonują lepiej niż odmiany tradycyjne (populacyjne).

Żyto hybrydowe obficie się krzewi i tworzy większe kłosy z większą liczbą ziaren w porównaniu do odmian populacyjnych. Ziarno uzyskane od takich odmian wyróżnia się wyższą masą tysiąca nasion. Dzięki tym właściwościom plony z odmian hybrydowych mogą być wyższe o 10-20 proc. w porównaniu do plonów od odmian tradycyjnych. Jak plonowały żyta mieszańcowe w tym roku?

COBORU opublikowało tegoroczne wyniki plonowania żyta ozimego, które pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego PDOiR, a dla odmian nowych z doświadczeń rejestrowych.

W przypadku żyta dotychczas przeanalizowano 91% doświadczeń. Wzorcem dla wszystkich odmian czy to populacyjnych czy mieszańcowych jest średnia pochodząca z 10 odmian populacyjnych.

Wzorzec w tym roku plonował na poziomie a1 (przeciętny poziom agrotechniki) - 68,3 dt/ha, natomiast na poziomie a2 - (wysoki poziom agrotechniki)- 82,4 dt/ha.

Z badań wynika, że żyto mieszańcowe plonowało w tym roku wyżej od ustalonego wzorca od 5 do 24 proc. Poniżej przedstawiamy odmiany, które plonowały najwyżej:
1. SU Satellit - a1 -124 proc. wzorca, a2 - 124 proc. wzorca,
2. SU Spektrum - a1 -124 proc. wzorca, a2 - 124 proc. wzorca,
3. SU Stakkato - a1 -124 proc. wzorca, a2 - 123 proc. wzorca,
4. SU Performer- a1 -124 proc. wzorca, a2 - 122 proc. wzorca,
5. KWS Bono - a1 -123 proc. wzorca, a2 - 119 proc. wzorca,
6. Tur - a1 -120 proc. wzorca, a2 - 121 proc. wzorca,
7. Palazzo - a1 -119 proc. wzorca, a2 - 119 proc. wzorca,
8. SU Allawi - a1 -118 proc. wzorca, a2 - 121 proc. wzorca,

Na koniec, dla tych co lubią kalkulować warto dodać przybliżone tegoroczne ceny za materiał siewny żyta. Żyto populacyjne można w tym roku kupić za około 140-150 zł za dt, natomiast żyto mieszańcowe za około 220 zł za jednostkę siewną, przy czym należy zaznaczyć że na ha należy wysiać 2 jednostki siewne.

Podobał się artykuł? Podziel się!