PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Żyto ozime 2007 - przegląd odmian

W roku 2007 do krajowego rejestru wpisano pięć nowych odmian żyta, w tym dwie populacyjneŻyto ozime - plon

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Plon odmian żyta ozimego

W ciągu ostatnich kilku lat największy postęp w plenności wniosły odmiany mieszańcowe. Materiał siewny tych odmian powinien jednak podlegać corocznej wymianie, z tego względu są one mniej popularne w uprawie w naszym kraju. Z reguły odmiany populacyjne cechują się lepszą zdrowotnością, jednak nowe odmiany mieszańcowe: Balistic, Placido i Visello są już bardziej odporne na rdzę brunatną niż najlepiej oceniane odmiany populacyjne (Agrikolo, Rostockie, Słowiańskie).

Najliczniejszą grupą odmian są w dalszym ciągu populacyjne – 21, odmian mieszańcowych jest 11, natomiast grupę odmian syntetycznych tworzy tylko Caroass. Odmiany żyta ozimego w większości pochodzą z krajowej hodowli, natomiast formy zagraniczne (niemieckie) stanowią 26 proc. wszystkich zarejestrowanych; są to głównie odmiany mieszańcowe.

Obsada nasion w doświadczeniach COBORU z żytem ozimym jest zróżnicowana i zależy zarówno od  typu odmiany, jak i kompleksu rolniczej przydatności gleby. Odmiany populacyjne wysiewane są w ilości: na kompleksie żytnim bardzo dobrym – 300 szt/mkw., na żytnim dobrym – 350 szt/mkw., na żytnim słabym – 400 szt/mkw. W wypadku odmian mieszańcowych obsada jest mniejsza o 50 szt/mkw.

Wykorzystane dane pochodzą z doświadczeń COBORU z lat badań 2004–2006, prowadzonych na dwóch poziomach agrotechniki (przeciętnym i wysokim – wyższe nawożenie azotowe o 40 kg N/ha, ochrona przed chorobami i wyleganiem). Doświadczenia rejestrowe COBORU z żytem ozimym, inaczej niż w innych gatunkach, prowadzone są tylko na jednym poziomie (a1), w związku z tym w przypadku nowych odmian brak danych na poziomie a2. W opisach ujęto najważniejsze cechy rolniczo-użytkowe z przeciętnego poziomu agrotechniki, w porównaniu do średniej ze wszystkich zarejestrowanych odmian żyta ozimego. Odmiany uszeregowano według roku wpisania do krajowego rejestru, który podano w nawiasie.

Żyto ozime

Autor: M.Ptaszyński

Opis: Żyto ozime - Lista zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw na rok 2007

W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono odmiany z podziałem na populacyjne, syntetyczne i mieszańcowe. W obrębie grup uszeregowano je według malejącego plonu na przeciętnym poziomie agrotechniki. W opisach i tabeli 1 brak zarejestrowanych odmian: Adar, Arant, Dańkowskie Nowe, Wibro i Nawid F1, gdyż nie były one badane w trzech ostatnich latach. Dodatkową pomoc przy wyborze odmiany do uprawy w danym rejonie mogą stanowić „Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województwa (LZO)”. Decyzje dotyczące LZO w poszczególnych województwach są podejmowane przez dyrektorów Stacji Koordynującej PDO po wcześniejszym zasięgnięciu opinii członków Zespołów Wojewódzkich PDO. Poniżej przedstawiono aktualną, obowiązującą w 2007 r., listę zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw dla żyta ozimego, którą ustalono na zimowych posiedzeniach Zespołów Wojewódzkich PDO w lutym 2007 r.

DAŃKOWSKIE ZŁOTE (1968)

Odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny przeciętnej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania niska. Plenność dość słaba.

Hodowca:
DANKO Hodowla Roślin
Choryń, 64-005 Racot.

AMILO (1989)

Odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną i źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania duża. Zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Plenność bardzo słaba.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

WARKO (1991)

Odmiana populacyjna. Odporność na septoriozę liści – dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność dość słaba.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

HEGRO (1999)

Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość duża, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność słaba.

Hodowca:
HR Smolice – Grupa IHAR,
Smolice 146, 63-740 Kobylin.

KIER (1999)

Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania średnia. Zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność dość słaba.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

WALET (1999)

Odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka przeciętna. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego przeciętna, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność słaba.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

KLAWO (2000)

Mieszaniec trójliniowy. Odporność na septoriozę liści – dość duża, na rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania przeciętna. Zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność dobra do bardzo dobrej.

Hodowca:
HR Smolice – Grupa IHAR.

URSUS (2000)

Mieszaniec trójliniowy. Odporność na septoriozę liści – dość duża, na mączniaka, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała, na rdzę brunatną – mała do bardzo małej. Rośliny dość niskie, o małej do bardzo małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. Zawartość białka mała do bardzo małej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość duża, końcowa temperatura kleikowania średnia. Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy:
Lochow-Petkus Polska,  Kondratowice, ul. Słowiańska 5, 57-150 Prusy.

FERNANDO (2001)

Mieszaniec trójliniowy. Odporność na mączniaka, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała, na rdzę brunatną – mała do bardzo małej. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego duża do bardzo dużej, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy:
Lochow-Petkus Polska.

BOSMO (2001)

Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn średnia, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania średnie. Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność słaba.

Hodowca:
HR Smolice – Grupa IHAR.

STACH (2002)

Mieszaniec trójliniowy. Odporność na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka, rdzę brunatną i źdźbłową oraz rynchosporiozę – średnia. Rośliny przeciętnej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania średnia. Zawartość białka przeciętna. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność dobra.

Hodowca:
HR Smolice – Grupa IHAR.

PICASSO (2002)

Mieszaniec trójliniowy. Odporność na septoriozę liści – dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – mała. Rośliny dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn i wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy:
Lochow-Petkus Polska.

ROSTOCKIE (2002)

Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na mączniaka i rdzę źdźbłową – dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej.

Hodowca:
HR Smolice – Grupa IHAR.

WŁODKO (2002)

Odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rynchosporiozę i na choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość mała. Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność słaba.

Hodowca:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WOMIR,
Guzowice 14, 56-330 Cieszków.

AGRIKOLO (2003)

Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na rdzę źdźbłową – duża, na mączniaka – dość duża, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym przeciętne. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania średnia. Zawartość białka duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego przeciętna, końcowa temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej.

Hodowca:
HR Smolice – Grupa IHAR.

CAROASS (2003)

Odmiana syntetyczna, 5-liniowa. Odporność na mączniaka i rynchosporiozę – dość duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała, na rdzę brunatną – mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie przeciętne, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania średnia. Zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego przeciętna, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność dość słaba.

Pełnomocnik hodowcy:
Marek Juś,  ul. Słowackiego 3/1,
66-400 Gorzów Wlkp.

KONTO (2003)

Mieszaniec trójliniowy. Odporność na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania średnia. Zawartość białka przeciętna. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność dobra do bardzo dobrej.

Hodowca:
HR Smolice – Grupa IHAR.

GRADAN (2003)

Mieszaniec liniowo-populacyjny. Odporność na mączniaka, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – dość mała, na rdzę źdźbłową – mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia  i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża, liczba opadania dość duża. Zawartość białka duża do bardzo dużej. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego przeciętna, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Plenność dobra.

Hodowca:
PHR, Tulce.

MATADOR (2003)

Odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność dość słaba.

Pełnomocnik hodowcy:
Saaten Union Polska,
ul. Gnieźnieńska 47,
62-100 Wągrowiec.

SKAT (2004)

Odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka, rdzę brunatną, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę źdźbłową i rynchosporiozę – dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrze-wania przeciętny. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania średnia. Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego przeciętna, końcowa temperatura kleikowania niska do bardzo niskiej. Plenność słaba.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

SŁOWIAŃSKIE (2004)

Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża do bardzo dużej, na mączniaka – duża, na rdzę źdźbłową – dość duża, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na septoriozę liści – dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka dość duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego dość mała, końcowa temperatura kleikowania niska. Plenność słaba do bardzo słabej.

Hodowca:
HR Smolice – Grupa IHAR.

DAŃKOWSKIE DIAMENT (2005)

Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka – dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania dość duża. Zawartość białka duża. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego przeciętna, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Plenność dość słaba.

Hodowca:
DANKO HR Choryń.

DARAN (2005)

Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – duża, na rdzę źdźbłową – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści i rynchosporiozę – średnia, na choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność słaba.

Hodowca:
Stanisław Ramenda,
ul. Antoniny 3/6, 64-100 Leszno.

BALISTIC (2007)

Mieszaniec trójliniowy. Odporność na rdzę brunatną – bardzo duża, na choroby podstawy źdźbła – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści i rynchosporiozę – średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny niskie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania wysoka do bardzo wysokiej. Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy:
Lochow-Petkus Polska.

HERAKLES (2007)

Odmiana populacyjna. Odporność na mączniaka, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną i rdzę źdźbłową – mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn dość mała, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka przeciętna. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego średnia, końcowa temperatura kleikowania wysoka. Plenność przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy:
Marek Juś, ul. Słowackiego 3/1,
66-400 Gorzów Wlkp.

PLACIDO (2007)

Mieszaniec trójliniowy. Odporność na rdzę brunatną – bardzo duża, na mączniaka, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny dość niskie, o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy:
Lochow-Petkus Polska.

STANKO (2007)

Odmiana populacyjna. Odporność na rdzę brunatną – dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową i septoriozę liści – średnia, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – dość mała. Rośliny przeciętnej wysokości, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka średnia. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego mała, końcowa temperatura kleikowania dość niska. Plenność dość słaba.

Hodowca:
Stanisław Ramenda.

VISELLO (2007)

Mieszaniec trójliniowy. Odporność na rdzę brunatną – bardzo duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła – średnia, na mączniaka i rdzę źdźbłową – dość mała. Rośliny niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała. Lepkość maksymalna kleiku skrobiowego bardzo duża, końcowa temperatura kleikowania bardzo wysoka. Plenność bardzo dobra.

Pełnomocnik hodowcy:
Lochow-Petkus Polska.

Źródło: "Farmer" 13/2007

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.167.230.68
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!