Zanim wybierzemy odmianę, warto przeanalizować wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych (PDO) oraz zwrócić uwagę na to, które odmiany są rekomendowane w regionie, w którym gospodarujemy. Na Listach Odmian Zalecanych (LOZ) z roku na rok pojawia się coraz więcej odmian mieszańcowych, które pod względem plenności przewyższają odmiany populacyjne.

Najczęściej polecaną na sezon 2015/2016 odmianą populacyjną jest wpisana do Krajowego Rejestru (KR) w 2005 r. odmiana Dańkowskie Diament. Wśród mieszańców najczęstsze rekomendacje zdobyła odmiana Palazzo F1 (KR 2009). Obie są na LOZ w 13 województwach.

Największy wybór mają rolnicy z województwa łódzkiego (10 możliwości) oraz warmińsko-mazurskiego (9 pozycji). Na uwagę zasługuje odmiana Dańkowskie Złote, która mimo rejestracji w KR w 1968 r. nadal pozostaje w zaleceniach. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę odmian, które znalazły się na tegorocznych Listach Odmian Zalecanych w poszczególnych województwach.

Dańkowskie Diament (KR 2005) - odmiana populacyjna. Plenność dobra na poziomie wzorca. Rośliny średniej wysokości o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę, mączniaka prawdziwego i choroby podstawy źdźbła średnia. Odporność na porastanie w kłosach średnia, liczba opadania dość duża. MTZ przeciętna, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

Palazzo F1 (KR 2009) - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Plenność bardzo dobra. Rośliny dość niskie o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Odporność na mączniaka i septoriozę liści dość duża, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia, na rdzę źdźbłową i rdzę brunatną dość mała. MTZ, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie i liczba opadania przeciętne. Zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

SU Stakkato F1 (KR 2012) - odmiana mieszańcowa trójkomponentowa. Plenność bardzo dobra. Rośliny dość niskie o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rynchosporiozę i septoriozę liści, mączniaka prawdziwego średnia, na rdzę brunatną poniżej średniej. MTZ średnia, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość duża, zawartość białka mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.