W serwisie internetowym jest aplikacja o nazwie Barometr cenowy, która ilustruje sytuację na rynku żyta u jego największych światowych producentów takich jak: Niemcy, Polska, Dania, Rosja i Ukraina. Wszyscy zainteresowani zakupem lub sprzedażą ziarna żyta w łatwy i szybki sposób będą mogli pozyskać dane o cenach rynkowych w ww. krajach. Cenny żyta paszowego i pszenicy paszowej oraz ceny żyta konsumpcyjnego i pszenicy konsumpcyjnej prezentowane są na wykresach według danych po-chodzących z poszczególnych regionów i będą aktualizowane w tygodniowych odstępach czasowych.

Aplikacja Barometr cenowy pokazuje również sposób graficzny wartość paszy opar-tej o surowiec żytni, stosowany w żywieniu trzody chlewnej lub w żywieniu krów mlecznych w porównaniu do paszy skomponowanej w oparciu o ziarno pszenicy paszowej. Dzięki tej aplikacji rolnicy uprawiający żyto, jaki i dysponujący surowcem żytnim mogą w każdej chwili oszacować o ile wzrośnie wartość żyta w porównaniu do jego aktualnej ceny rynkowej, jeżeli zostanie przygotowana z niego pasza. Na podstawie prezentowanych wyników, producenci rolni będą mogli zdecydować, czy w danej sytuacji rynkowej, sensowna z ekonomicznego punktu widzenia jest sprzedaż ziarna żyta czy też korzystniejszym rozwiązaniem będzie przetworzenie go na paszę.

Dodatkowo na stronie dostępny jest także Kalkulator internetowy, który umożliwia użytkownikowi indywidualne porównanie wartości pasz, wykorzystywanych w żywieniu trzody chlewnej oraz bydła mlecznego w oparciu o regionalne ceny rynkowe. Po wprowadzeniu cen do arkusza kalkulacyjnego, producent rolny otrzymuje wynik porównawczy, który wskazuje o ile korzystniejsze lub gorsze finansowo jest stosowanie paszy opartej o komponenty inne niż pszenica paszowa w żywieniu trzody chlewnej lub bydła mlecznego.

Podobał się artykuł? Podziel się!