Ozima forma jęczmienia uprawiana jest głównie na cele paszowe. Udział jęczmienia w strukturze zasiewów wg danych GUS w 2015 roku wynosi 7,8 proc.

Aktualnie na liście odmian zalecanych (LZO) jęczmienia ozimego na rok 2016 wpisanych jest 12 odmian. Wszystkie z nich są odmianami populacyjnymi. Odmiany jęczmienia ozimego pochodzące z LZO widnieją w Krajowym Rejestrze (KR).

Poniżej podajemy listę odmian zalecanych (LOZ) dla poszczególnych województw:

DOLNOŚLĄSKIE:

•             Scarpia

•             Souleyka

•             Antonella

•             KWS Meridian

KUJAWSKO- POMORSKIE:

•             Antonella

•             Titus

•             KWS Meridian

•             Zenek

•             Souleyka

•             SU Melania

LUBELSKIE:

•             Titus

•             Zenek

•             Souleyka

•             SU Melania

•             Henritte

LUBUSKIE:

•             brak odmian zalecanych

ŁÓDZKIE:

•             Titus

•             Zenek

•             SU Melania

MAŁOPOLSKIE:

•             brak odmian zalecanych

MAZOWIECKIE:

•             Antonella

•             Titus

•             KWS Meridian

•             Zenek

•             Fridericus

OPOLSKIE:

•             Antonella

•             Titus

•             Souleyka

•             Holmes

•             Fridericus

•             Bartosz

PODKARPACKIE:

•             Antonella

•             KWS Meridian

•             Souleyka

•             Henriette

•             Holmes

•             Scarpia

PODLASKIE:

•             Titus

•             KWS Meridian

•             Zenek

•             Souleyka

•             Holmes