Alternariozę powodują grzyby: Alternaria solani, sprawca suchej plamistości liści, oraz Alternaria alternata, sprawca brunatnej plamistości liści. Choroba ta występuje we wszystkich regionach upraw ziemniaka i poraża wiele gatunków roślin. W początkowym okresie rozwoju może być mylona z objawami zarazy (również pojedyncze plamy) lub innymi chorobami powodującymi nekrozy liści ziemniaka. Plamy wywołane przez zarazę mają jednak brzegi rozmyte, a na spodniej stronie liścia widoczny jest białoszary nalot.

W przypadku porażenia przez grzyby z rodzaju Alternaria solani najpierw na dolnych, najstarszych liściach ziemniaka pojawiają się liczne, drobne plamy (średnicy ok. 0,5 cm) barwy ciemnobrązowej, z wyraźnie zaznaczonymi brzegami i koncentrycznie ułożonymi kręgami przypominającymi słoje drewna. W miarę rozwoju choroby plamy powiększają się (ok. 2 cm) i przenoszą na liście wyższych pięter. Częstym objawem jest wykruszanie się obumarłej tkanki w miejscach plam.

Porażenie przez grzyby z rodzaju Alternaria alternata objawia się na liściach i łodygach licznymi, drobnymi plamami (o średnicy 2-5 mm), które są nieregularnie rozmieszczone na całej powierzchni liścia. W późniejszym okresie dochodzi również do nekroz, czyli zasychania i wykruszania się blaszek liściowych w miejscach porażenia. Z uwagi na fakt, że objawy porażenia liści i łodyg tymi grzybami nie różnią się wizualnie podczas rozwoju choroby, występowanie ich na roślinach ziemniaka określa się ogólnie jako alternariozę. Przy dużym nasileniu choroby następuje zamieranie całych liści, a gromadzenie plonu jest utrudnione.

W Polsce straty plonu spowodowane porażeniem roślin przez alternariozę są na ogół mniejsze niż w przypadku zarazy i średnio stanowią ok. 20 proc., ale w skrajnych przypadkach (w warunkach sprzyjających rozwojowi patogenu i przy niskiej odporności odmiany) mogą dochodzić do 45 proc. Przeprowadzony w latach 1998- 2006 monitoring oceniający występowanie alternariozy na plantacjach produkcyjnych wykazał, że choroba ta ujawniła się średnio na 86 proc. obserwowanych pól.