Jak informuje Główny Inspektorat Weterynarii w dniach 24 – 30 lipca 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 1 027 kontroli: 116 w rzeźniach, 167 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 12 w chłodniach składowych, 144 w punktach skupu zwierząt, 96 u pośredników w handlu zwierzętami, 87 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 405 środków transportu zwierząt do 8h.

Uchybienia występujące w podmiotach sektora spożywczego produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczyły: nadzoru właścicielskiego, wymogów strukturalnych, identyfikowalności, wymogów higienicznych, dobrostanu zwierząt, właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz utrzymania łańcucha chłodniczego.

Stwierdzane nieprawidłowości w punktach skupu zwierząt i podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami dotyczyły: infrastruktury, prowadzenia dokumentacji, identyfikacji zwierząt oraz dobrostanu zwierząt.

Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 24 – 30 lipca 2013 r. kontroli ujawniono 10 prowadzonych nielegalnie działalności.

Przypadki te dotyczyły: uboju zwierząt na użytek własny (5 przypadków), produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2 przypadki), pośrednictwa w obrocie zwierzętami (1 przypadek) oraz transportu zwierząt i produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego (2 przypadki).

W związku z ujawnieniem ww. nielegalnych działalności nałożono 5 kar pieniężnych na kwotę 35000 zł (nałożenie 3 kolejnych jest w toku), 3 sprawy przekazano do organów ścigania (przekazanie kolejnych 2 jest w toku).

W związku z powyższym w okresie 24 – 30 lipca 2013 r. łącznie:

nałożono w drodze decyzji administracyjnej 7 kar pieniężnych na łączną sumę 46 000 zł, nałożenie 13 kolejnych jest w toku;
nałożono 19 mandatów na łączną kwotę 4 800 zł, nałożenie kolejnego jest w toku;
6 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie 2 kolejnych jest w toku;
wydano 2 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnej jest w toku;
w stosunku do 1 urzędowego lekarza weterynarii uchylono wyznaczenie;
wygenerowano 1 powiadomienie informacyjne w systemie RASFF, dotyczące obecności Salmonella Enteritidis w mięsie drobiowym pozyskanym od kur niosek pochodzących z Czech. Podobał się artykuł? Podziel się!