Z uwagi na realne ryzyko zagrożenia europejskiej hodowli świń chorobie tej poświęca się sporo uwagi także w Unii Europejskiej.

Afrykański pomór świń jest to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików. Pozostałe gatunki zwierząt są na zakażenie wirusem ASF (ASFV) niewrażliwe.
Chorobę charakteryzują objawy kliniczne i zmiany sekcyjne podobne do ostrej postaci pomoru klasycznego świń.

W związku z zakazem leczenia zwierząt chorych oraz brakiem szczepionek przeciwko ASF choroba zwalczana jest wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych i ze strefy zapowietrzonej. Z tego powodu wystąpienie przypadków ASF jest przyczyną niezwykle poważnych strat ekonomicznych, związanych zarówno z masowymi padnięciami zwierząt, kosztami eradykacji, jak i wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego.

Występowanie

Po raz pierwszy ASF został stwierdzony i opisany w 1921 roku, w Kenii. Na kontynencie europejskim choroba pojawiła się po raz pierwszy w 1957 roku, po jej zawleczeniu z Angoli na terytorium Portugalii. Z Portugalii wirus ASF przedostał się do innych krajów Europy. W roku 1960 choroba wystąpiła w Hiszpanii, w 1964 r. we Francji, w 1967 r. we Włoszech, w 1977 r. w byłym ZSRR, w 1978 r. na Malcie, w roku 1985 w Belgii, a w 1986 r. w Holandii. Na półwyspie iberyjskim ASF utrzymywał się endemicznie - w Hiszpanii do 1995 r., a w Portugalii do 1999 r.
W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku ostra postać choroby wystąpiła także w Ameryce Środkowej (na Dominikanie, Haiti i Kubie) oraz Południowej (Brazylia).

ASF nigdy nie wystąpił w Ameryce Północnej, Australii oraz Azji. W Polsce także dotychczas nie rejestrowano przypadków tej choroby.
Przez wiele lat, aż do czerwca 2007 r., ASF nie wzbudzał szczególnego zainteresowania, z uwagi na jego endemiczne występowanie ograniczone terytorialnie niemal wyłącznie do krajów afrykańskich leżących na południe od Sahary.
W Europie aktualnie ASF występuje endemicznie wyłącznie na Sardynii. Prawdopodobieństwo zawleczenia choroby z Sardynii do Włoch kontynentalnych, co mogłoby potencjalnie grozić dalszemu jej rozprzestrzenieniu się w Europie, jest małe.