Apel wystosowano w związku z występowaniem ognisk pryszczycy w Wielkiej Brytanii. Główny Lekarz Weterynarii w celu ochrony polskich stad przed tą chorobą, apelują do rolników utrzymujących zwierzęta parzystokopytne o stosowanie się do poniższych zaleceń, co może w znacznym stopniu zapobiec przeniesieniu wirusa pryszczycy do gospodarstw w Polsce.

W przypadku zaobserwowania:
- zmiany w zachowaniu zwierząt (osowienie, brak apetytu),
- gorączki,
- objawów takich jak ślinienie lub kulawizna,
- obecności pęcherzy w jamie ustnej, na nozdrzach lub na śluzawicy, tarczy ryjowej, na koronce racic lub w szparze międzyracicznej, na skórze wymienia lub strzykach.

Należy natychmiast poinformować o tym lekarza weterynarii.

Do obsługi zwierząt w gospodarstwie należy używać odzieży ochronnej lub odzieży codziennej ale przeznaczonej tylko do tego celu, stosować zaostrzone zasady higieny w szczególności podczas obsługi zwierząt, ograniczyć możliwość wchodzenia na teren gospodarstwa (szczególnie do budynków gospodarskich) osób postronnych, do gospodarstwa nie powinny wchodzić osoby, które przebywały w ostatnim czasie na terenie Wielkiej Brytanii, ograniczyć możliwość wjazdu na teren gospodarstwa pojazdów, które były w ostatnim czasie wykorzystane do poruszania się po terenie Wielkiej Brytanii, nie wprowadzać na teren gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia.

W celu szybkiego dostosowania polskiego prawa do zmieniających się przepisów i rozwiązań ustawodawstwa w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 8 sierpnia 2007 r. weszła w życie ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy weterynaryjnej kontroli granicznej (Dz. U. Nr 133, poz. 920).

Przepisy ustawy uelastyczniają i przyspieszają działanie organów Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku zagrożenia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, co niewątpliwie przyczyni się do uniknięcia bądź ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt.

Źródło Farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!