Tegoroczne wypłaty umożliwia przyjęte w grudniu ub.r. przez Radę Ministrów rozporządzenie, które przeznacza na ten cel pieniądze z budżetu. Określone w nim m.in. maksymalne stawki dopłat.

Za transport bydła, owiec, kóz i koni maksymalna stawka wynosi 106,29 zł, zaś świń - 95,39 zł. Natomiast stawkę za utylizację koni i bydła ustalono na 162,92 zł od sztuki, zaś owiec, kóz i świń - 48,88 zł.

Do 11 stycznia zakłady utylizacyjne mają przedstawić Agencji ceny za wykonywane usługi. W przypadku złożenia kilku ofert dotyczących tego samego województwa, ARiMR zawrze umowy z tymi zakładami przetwórczymi lub spalarniami, które zaoferują najniższe stawki.

Agencja zapewnia, że dopłaty do utylizacji będą obowiązywały wstecznie - od 1 stycznia tego roku.

W budżecie na 2008 r. na utylizację padłych zwierząt przeznaczono 60 mln zł. Senacka komisja rolnictwa wnioskuje o przeznaczenie dodatkowych 50 mln zł na ich transport.

W ubiegłym roku ARiMR miała do dyspozycji na ten cel ok. 50 mln zł. Umowy podpisano z 31 firmami utylizacyjnymi.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!