ARiMR pokrywa rolnikom w całości lub w części koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. Kwota, jaką muszą zapłacić rolnicy zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. I tak Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w całość kosztów utylizacji bydła, które ukończyło 48 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia.

Natomiast w przypadku konieczności utylizacji padłego bydła, która było młodsze niż 4 lata (48 miesięcy), a owiec i kóz poniżej 18 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. kosztów poniesionych przez rolnika.

Wybór firm został dokonany na podstawie rankingu wniosków od przedsiębiorców. Ostatecznie ARiMR zawarła umowy z 13 firmami. Są to: "Energoutil" Jan Laskowski, "ELKUR", "Jasta", Zakład Produkcyjno Handlowy Barbara Rakowska, Zakład Remontowo-Produkcyjny "FARMUTIL HS", "BACUTIL", "Hetman", "STRUGA", "Saria Polska", "EKO - STOK", "Promarol - Plus", "Utires" oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Amba".

Za wyjątkiem spółki "Jasta", wszystkie inne firmy współpracowały już z Agencją w 2011 r.

Jak zauważa Agencja, oznacza to, że w 2012 r. usługi utylizacyjne w danym województwie będzie świadczyć od dwóch do dziewięciu firm, dlatego rolnicy zanim zdecydują się na zlecenie wykonania takiej usługi, powinni zapoznać się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie. Stawki są bardzo zróżnicowane.

Pomoc udzielana rolnikom na pokrycie kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich pochodzi ze środków budżetowych i w obecnej formie jest ona udzielana od 2008 r. W 2011 Agencja wydała na ten cel 62 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!