Uchwała Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z 9 grudnia br. zobowiązuje wszystkich lekarzy weterynarii do odmowy zawierania umów na rok 2011 z powiatowymi lekarzami weterynarii. Będzie to skutkowało w opóźnieniach wystawiania niezbędnych świadectw weterynaryjnych, co z kolei utrudni handel mięsem.

Jak powiedział prezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,  dr Tadeusz Jakubowski, powodem takiej decyzji było nie tylko rozporządzenie ministra rolnictwa, obniżające stawki za wykonywaną przez weterynarzy pracę. Kolejną z przyczyn jest rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 października br. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy pozyskiwaniu mięsa na użytek własny. Zdaniem Tadeusza Jakubowskiego niedopuszczalny jest ubój przez osoby, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, w miejscach nie przystosowanych do tego celu, bo nie ma pewności, że mięso pochodzące z takiego uboju nie trafi do obrotu. Może to grozić załamaniem krajowych programów zwalczania chorób zakaźnych, a przez to wpłynąć na bezpieczeństwo zdrowia publicznego.

Weterynarze chcą, aby wynagrodzenia lekarzy zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej zbliżone były do poziomu płac w Unii Europejskiej. Domagają się także odstąpienia rządu od łączenia organów Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w ramach resortu rolnictwa oraz wyłączenia struktur Inspekcji Weterynaryjnej z pakietu ustaw dotyczących konsolidacji i racjonalizacji zatrudnienia w administracji państwowej. Podobał się artykuł? Podziel się!