W ubiegłym roku produkcja mieszanek średniobiałkowych dla drobiu, które mają największy udział w produkcji pasz przemysłowych, wyniosła 3,63 mln ton i była o 220 tys. ton większa niż w 2005 r. Stanowiło to 75 proc. ubiegłorocznej produkcji mieszanek średniobiałkowych. Produkcja koncentratów dla drobiu była również wyższa w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła prawie 70 tys. ton (w 2005 r. – 64 tys. t).

Ocenia się, że produkcja mieszanek średniobiałkowych dla świń wyniosła 825 tys. ton i była o 180 tys. ton (28 proc.) większa niż w 2005 r. Zwiększyła się też, chociaż w mniejszym stopniu, produkcja koncentratów dla świń: wzrosła z 415 tys. t do 438 tys. t.
Mieszanie przemysłowe

W tym roku przewiduje się nieznaczny wzrost produkcji pasz przemysłowych. W pierwszym półroczu utrzyma się ona na wysokim poziomie dzięki wzrostowej tendencji w produkcji drobiarskiej oraz ciągle wysokiemu pogłowiu świń. Korzystne relacje cen pasz przemysłowych do cen zbóż powodują także, że w żywieniu świń i drobiu nadal bardziej opłaca się stosować pasze z zakupu. W pierwszym półroczu 2007 r. produkcja pasz przemysłowych może być o ponad 15 proc. większa niż w I półroczu 2006 r.
W drugim półroczu 2007 r. popyt na pasze przemysłowe obniży się, gdyż faza cyklu świńskiego osiągnie już swój dołek i produkcja żywca zmniejszy się o 10 proc. Ponadto po nowych zbiorach przewiduje się pogorszenie relacji cen pasz do cen zbóż, co również będzie stanowić czynnik hamujący popyt na pasze przemysłowe.

Na tej podstawie przewiduje się, że w całym 2007 roku  produkcja pasz dla drobiu zwiększy się o 5–6 proc., a dla świń zmniejszy się o 2 proc. O kolejne 5 proc. zwiększy się także zapotrzebowanie na pasze przemysłowe dla bydła. Globalna produkcja pasz przemysłowych może więc wynieść w tym roku 6 mln ton i byłaby wtedy o 3–4 proc. większa niż przed rokiem.
Mieszanie gospodarcze