W Polsce koszty badań na BSE są najwyższe w Europie, podczas gdy ceny w innych krajach wahają się między 5 a 10 Euro. Według Witolda Choińskiego, obniżenie tej opłaty to szansa na zwiększenie konkurencyjności polskich producentów mięsa wobec producentów europejskich.

Dla polskiego sektora wołowiny cały czas najważniejszy jest eksport. Nawet jeśli spożycie wołowiny w kraju zwiększyłoby się o 30 proc. rynek krajowy nie będzie podstawą zbytu – wyjaśnia Choiński. – Należy dbać o te rynki, które są dla nas ważne, a nie tracić je tylko ze względu na koszty badań w kierunku BSE – dodaje.

Aktualnie projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej, w którym przewidziano m.in. zmianę opłaty za badanie kierunku BSE znajduje się w uzgodnieniach wewnętrznych, a po  ich zakończeniu zostanie skierowany do uzgodnień społecznych. Podobał się artykuł? Podziel się!