Rok intensywnej pracy podsumowali naukowcy i rolnicy uczestniczący w programie Zdrowa Krowa. Podczas II Ogólnopolskiego Forum Ekspertów i Hodowców Bydła Mlecznego mówili m. in. o genetyce, ekonomice produkcji rolnej oraz jakości mleka.
W mijającym roku w projekcie zintensyfikowano działania o charakterze warsztatowym, co bardzo szybko przekłada się na konkretne rezultaty.

Program „Zdrowa krowa" zrzesza środowisko naukowe - ekspertów z różnych dziedzin: weterynarzy, zootechników, żywieniowców, przedstawicieli przetwórców mleka ze środowiskiem wieloletnich praktyków - hodowców bydła i producentów mleka. Głównym celem projektu jest wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu hodowli, żywienia, profilaktyki chorób, minimalizacji strat ekonomicznych w gospodarstwach oraz stworzenie jak największej grupy odbiorców najnowszych badań naukowych dotyczących hodowli krów mlecznych i produkcji mleka.

W budynku Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie odbyło się II Ogólnopolskie Forum Ekspertów i Hodowców Bydła Mlecznego „Zdrowa krowa".

Przez ponad rok rolnicy mieli możliwość objęcia stad kontrolą oraz profilaktyką chorób IBR/IPV i BVD/MD, a także cennych porad ekspertów ekonomii produkcji oraz żywienia bydła. Każde gospodarstwo objęte programem „Zdrowa krowa" otrzymało zestaw rekomendacji ze wskazówkami od ekspertów, których wprowadzenie pomoże efektywniej wykorzystać potencjał zwierząt.

- Hodowcy są bardzo zainteresowani naszym programem, coraz więcej osób korzysta nie tylko
z rezultatów badań i dostarczanej wiedzy, ale są również zainteresowani bezpośrednim dołączeniem do grup warsztatowych. Oznacza to, że rolnicy szukają rozwiązań, dzięki którym mogą poprawić zarówno wydajność produkcji, jak i kondycję swoich zwierząt. A my dzięki wspólnej pracy możemy im te rozwiązania skutecznie dostarczać - podkreśla Monika Grzeszuk, koordynator programu Zdrowa Krowa z SM Spomlek.

Projekt „Zdrowa krowa" działa wśród hodowców bydła mlecznego - dostawców Spółdzielczej mleczarni Spomlek z Radzynia Podlaskiego. Częścią badawczą programu zajmują się pracownicy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

W najbliższym czasie planowana jest kontynuacja prowadzonych badań, a także powiększenie bazy badawczej o kolejne gospodarstwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!