Jan i Tiny Winter są pasjonatami hodowli bydła mlecznego. Wysokie wymagania stawiają również krowom. Ich celem jest zdrowe, wydajne i długowieczne stado, przysparzające na co dzień jak najmniej problemów zdrowotnych. – Nasze krowy muszą pracować przez długi czas, nie przysparzając nam kłopotów – mówią hodowcy.

Poza doborem buhajów, zgodnym z celem hodowlanym, ważna jest również dbałość o zwierzęta. Jan i Tiny Winter wolą spędzić cały dzień w oborze niż na polu. Ich celem jest opieka nad  zwierzętami zgodna z najlepszą wiedzą. Jeśli krowa kuleje, jej racice są przycinane tego samego dnia, gdy tylko schorzenie zostanie zauważone. W okresie okołowycieleniowym Jan i Tiny poświęcają swoim zwierzętom jeszcze więcej uwagi.

– To czas  krytyczny. Wielu rolników asystuje tylko biernie przy wcieleniach. My uczestniczymy aktywnie. Dniem i nocą. Można wtedy podjąć działanie natychmiast. Nie tylko wtedy, gdy coś idzie nie tak. Trzeba się również upewnić, że krowa po wycieleniu wstaje i zaczyna jeść. To bardzo ważne. Można też zająć się cielęciem w indywidualny sposób – mówią państwo Winter.

Na farmie jest 85 krów, dających razem 850 000 l mleka rocznie. Taka jest obecnie wielkość kwoty mlecznej. Ale możliwości krów są większe, dlatego małżeństwo Winter chciałoby zwiększyć kwotę przynajmniej o 40 000 litrów. Wiąże się to jednak z dużą inwestycją, ponieważ kwota mleczna w Holandii jest najdroższa w Europie – 1 l mleka kosztuje około 1,8 euro.

W 2004 r. średnia wydajność krów wyniosła 9975 kg mleka o zawartości 4,43 proc. tłuszczu i 3,51 proc. białka i jest ona z łatwością osiągana przez krowy. Przy wyborze ojców, poza cechami produkcyjnymi, zwraca się uwagę również na pokrój. Aktualnie w stadzie najwięcej jest córek Lorda Lily (14 szt.), Sunny Boya (9 szt.), Labelle (6 szt.) i Webstera (6 szt.). Obecnie używa się nasienia następujących buhajów: Kirby, December, Timer, Grandprix i Trevor. Położenie nacisku na pokrój nie ma jednak na celu uzyskiwania zwierząt, które mogą uczestniczyć w wystawach. Jest to raczej związane z utrzymywaniem ich zdrowia i cech długowieczności.