W świetle prawa budowlanego, modernizacja istniejących budynków w zagrodzie praktycznie nie nastręcza większych problemów.  Zgodnie ze znaczeniem słowa 'modernizacja' – podstawowa funkcja i rola danego obiektu na działce nie zmienia się, następują tylko ulepszenia. Rolnik mógł wprowadzić w budynku inwentarskim korzystne zmiany technologiczne, na przykład szerokie korytarze paszowe i gnojowe ułatwiające obsługę zwierząt. Ale budynki w których dotychczas trzymano świnie i krowy w dalszym ciągu pozostają chlewnią i oborą.

W przypadku adaptacji zupełnie zmienia się przeznaczenie i rola budynku. Wewnątrz pojawia się zupełnie nowa funkcja której poprzednio nie było. Przykładem niekonfliktowego przypadku adaptacji może być budynek w którym dotychczas trzymano zwierzęta, a teraz, po pewnych niezbędnych przeróbkach wewnątrz, przeznacza się na cele gospodarcze – stodołę, czy magazyn. Praktycznie w takiej sytuacji nie wchodzi się w żadną kolizję z prawem budowlanym.

Problem może pojawić się w sytuacji zupełnie odwrotnej, gdy budynek  gospodarczy ma być adaptowany na inwentarski. Budynek stoi już w konkretnym miejscu zagrody i posiada określone odległości do już istniejących obiektów, jak granica działki, czy budynek mieszkalny sąsiada. Odległości tych nie można zmienić, a budynku przesunąć. Wewnątrz będzie przebywał inwentarz. Pojawią się odchody zwierzęce tworzące zagrożenia sanitarne wewnątrz i najbliższym otoczeniu na zewnątrz. Stąd, przed podjęciem planowanych prac, należy wcześniej upewnić się, czy taka zmiana funkcji budynku na hodowlę zwierząt jest możliwa i czy w świetle przepisów prawa lokalizacja budynku spełnia wymogi minimalnych odległości sanitarnych od wymienionych w tym prawie obiektów. 

Na terenie działki muszą też powstać zupełnie nowe obiekty uzupełniające i niezbędne w hodowli. Będą to wydzielone miejsca do gromadzenia odchodów, silosy na pasze, wybiegi. Dlatego rozsądnie byłoby zawczasu zorientować się jaki będzie ogólny zakres prac, jaką powierzchnię zajmą na działce nowe obiekty i jak należy je usytuować, aby nie doszło do kolizji z przepisami.