Za kilogram skupionego limitu produkcji ARR płaci 5 groszy. Stawka w tym roku jest jednolita o wiele niższa niż w roku ubiegłym. Dlatego trudno spodziewać się, że rolnicy będą decydowali się na sprzedaż limitów produkcji do ARR. Tym bardziej, że cena rynkowa kg limitu jest dwu, trzykrotnie wyższa. Na spadek cen limitów produkcji przyczyniło się ustawowe uwolnienie handlu kwotami mlecznymi z województw do obszaru całej Polski. Poza tym spadły ceny skupu mleka.

Wnioski o rezygnację z produkcji mleka można składać do Oddziałów Terenowych ARR od 1 do 15 września br.

27 sierpnia 2009 r. w Dzienniku Ustaw Nr 137, poz. 1125 opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw.

W myśl powyższego aktu prawnego, stawka rekompensaty, na podstawie której ustala się wysokość rekompensaty w stosunku do producentów mleka, ustalona została w wysokości 0,05 zł za 1 kg kwoty indywidualnej dla każdego województwa.

Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w przypadku, gdy producent w ciągu dwóch ostatnich lat otrzymał kwotę indywidualną z krajowej rezerwy kwoty krajowej, wówczas przed złożeniem wniosku o przyznanie rekompensaty musi zrzec się pisemnie praw wynikających z decyzji o przyznaniu kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy.

Agencja Rynku Rolnego zakończyła proces przyjmowania wniosków o przyznanie kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy kwoty krajowej. Aktualnie trwa weryfikacja złożonych wniosków. Do właściwych miejscowo Oddziałów Terenowych ARR spłynęło ponad 40 tys. wniosków na kwotę przekraczającą 400 mln kg. W związku z powyższym spodziewać się należy, że do ustalenia wysokości kwot indywidualnych właściwych do przyznania z krajowej rezerwy, konieczne będzie zastosowanie stosownego współczynnika przydziału.

Agencja Rynku Rolnego rozpocznie proces wydawania decyzji w sprawie przyznania kwot indywidualnych z krajowej rezerwy niezwłocznie po wydaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia określającego wysokość krajowej rezerwy kwoty krajowej z podziałem na krajową rezerwę dla dostawców hurtowych i krajową rezerwę dla dostawców bezpośrednich oraz rozporządzenia ustalającego współczynnik przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy kwoty krajowej.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!