Zarówno Argentyna, jak i Urugwaj przeszły pozytywnie testy Interbullu we wrześniu br., dlatego będą mogły wejść do grona państw uczestnicących w międzynarodowej ocenie wartości hodowlanej MACE już w grudniu 2012.

Oficjalnym przedstawicielem Argentyny jest Asociación Criadores de Holando Argentino (A.C.H.A), który jest również odpowiedzialny za przeprowadzanie krajowej oceny genetycznej.

Z kolei Urugwaj reprezentuje Instituto Nacional para el Mejoramiento Lechero, a ocenę przeprowadza Instituto Nacional de Investigación Agropecuária (INIA).

Liczba krajów uczestniczących w ocenach międzynarodowych Interbull wzrosła do 32. Argentyna i Urugwaj jako pierwsze spośród krajów Ameryki Połduniowej dołączyły do programu. Polska od szeregu lat należy do Interbullu, a reprezentowana jest przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Ocena wartości hodowlanej stosowana przez Interbull oparta jest na metodzie zwanej Multiple Across Country Evaluation (MACE).

Przy pomocy MACE opartej na metodzie BLUP-model zwierzęcia, dokonuje porównań między buhajami użytkowanymi w różnych krajach. Metoda MACE wykorzystuje wszystkie spokrewnienia między zwierzętami w obrębie populacji krajowej i zagranicznej, np. jeżeli buhaj posiada córki w dwóch lub więcej krajach.

Porównanie córek buhajów w różnych krajach (środowiskach) umożliwia szacowanie interakcji genotyp x środowisko. Dlatego obliczenia wartości genetycznych buhajów są przygotowywane oddzielnie dla każdego kraju.

Wyniki oceny wszystkich buhajów są przekazywane do krajów członkowskich w lokalnych jednostkach i odniesione do lokalnej bazy. W ten sposób buhaje z USA otrzymują wartości hodowlane wyrażone w funtach PTA, z uwzględnieniem odpowiedniej wartości bazy, holenderskie w kg EBV, z uwzględnieniem przyjętej bazy, podobnie wyrażone są polskie wartości hodowlane.

Pozwala to na wybór najlepszych buhajów z pośród nadesłanych do międzynarodowej oceny, wg własnych kryteriów. INTERBULL zastrzega z naciskiem, że nie szereguje buhajów, a jedynie podaje dla każdego kraju ocenione wartości hodowlane dla określonych cech. Wyniki te powinny stanowić podstawę wyboru buhajów wg lokalnego celu hodowlanego.

Ocenie podlegają cechy wydajności mlecznej, cechy pokroju oraz cechy charakteryzujące stan zdrowotny wymienia tzn. liczbę komórek somatycznych i kliniczne zapalenie wymienia. W tej ostatniej ocenie biorą udział tylko niektóre kraje, dysponujące odpowiednimi systemami
rejestracji tych cech. 

Podobał się artykuł? Podziel się!