Jak czytamy w oświadczeniu Agencji, 12 firm złożyło wnioski o świadczenie w 2016 roku usług związanych z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich. Usługi te polegają na zbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie i konie. Koszty takich usług będzie pokrywała za rolników w znacznej części, w niektórych przypadkach w całości, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystkie przyjęte przez Agencję wnioski, spełniały kryteria formalne i zostały poddane ocenie punktowej zgodnie z zasadami podanymi w informacji o naborze wniosków opublikowanej na stronie internetowej Agencji.  

Prezentowany ranking firm utylizacyjnych pochodzi ze strony ARiMR. Przedstawia on oferty dla poszczególnych województw, które zostały uszeregowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Aktualnie Agencja przygotowuje się do podpisywania umów z firmami utylizacyjnymi , po ich zawarciu, od 1 stycznia 2016 r. w poszczególnych województwach usługi z dofinansowaniem ARiMR będą świadczyły następujące podmioty utylizacyjne: 

Dolnośląskie 
ZPH Rakowscy Sp.j. - 64,780 pkt. 
"Promarol - Plus" Sp. z o.o. - 50,350 pkt. 
Saria Polska Sp. z o.o. - 26,551 pkt. 
ZR-P "Farmutil HS" S.A. - 19,816 pkt. 

Kujawsko-Pomorskie 
"EKO - STOK" Sp. z o.o. - 134,614 pkt. 
"Elkur" sp. j. - 80,681 pkt. 
"Saria Polska" Sp. z o.o. - 49,038 pkt. 
PP-H "Hetman" Sp. z o.o. - 25,518 pkt. 
"STRUGA" S.A. - 24,738 pkt. 
ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. - 3,486 pkt. 

Lubelskie 
PP-H "Hetman" Sp. z o.o. - 240,570 pkt. 
PPP "BACUTIL" Sp. J. - 150,433 pkt. 
"Elkur" sp. j. - 63,933 pkt. 
"STRUGA" S.A. - 48,194 pkt. 
"EKO - STOK" Sp. z o.o. - 47,321 pkt. 
Saria Polska" Sp. z o.o. - 20,096 pkt. 
ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. - 0,422 pkt. 

Lubuskie 
"EKO - STOK" Sp. z o.o. - 178,732 pkt. 
"STRUGA" S.A. - 151,230 pkt. 
"Promarol - Plus" Sp. z o.o. - 64,541 pkt. 
Saria Polska" Sp. z o.o. - 58,716 pkt. 
ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. - 25,708 pkt. 

Łódzkie 
"EKO - STOK" Sp. z o.o. - 217,477 pkt. 
"STRUGA" S.A. - 170,000 pkt. 
 "Saria Polska" Sp. z o.o. - 92,108 pkt. 
"Jasta" Sp. z o.o. - 18,650 pkt. 
ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. - 8,817 pkt.  
PP-H "Hetman" Sp. z o.o. - 8,891 pkt. 

Małopolskie 
"Saria Polska" Sp. z o.o. - 36,671 pkt. 
ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. - 4,755 pkt. 

Mazowieckie 
PPP "BACUTIL" Sp. J. - 90,946 pkt. 
"STRUGA" S.A. - 88,664 pkt. 
"Jasta" Sp. z o.o. - 83,123 pkt. 
PP-H "Hetman" Sp. z o.o. - 61,221 pkt. 
"EKO - STOK" Sp. z o.o. - 51,463 pkt. 
P.W. "AMBA" Sp. z o.o. - 36,744 pkt. 
 "Saria Polska" Sp. z o.o. - 32,110 pkt. 
"Energoutil" Sp. z o.o. - 25,328 pkt. 
"Elkur" sp. j. - 24,246 pkt. 
ZR-P "FARMUTIL HS" S.A. - 6,131 pkt.