Agencja Rynku Rolnego przypomina, że od dnia 1 stycznia 2017 r. oddziały terenowe ARR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o płatność na ograniczenie produkcji mleka za I okres ograniczenia, tj. październik, listopad oraz grudzień 2016 r.

Złożenie poprawnie wypełnionego wniosku w terminie warunkuje uzyskanie wsparcia. Termin składania wniosków upływa z dniem 14 lutego 2017 r. Formularz wniosku o płatność można pobrać ze strony internetowej ARR. Co ważne, za dzień złożenia wniosku o płatność uważa się datę jego wpływu do OT ARR.

Rolnicy ograniczający dostawy w II okresie (listopad i grudzień 2016 r. oraz styczeń 2017 r.), wnioski o płatność powinni złożyć w terminie do dnia 17 marca 2017 r.

Środki finansowe z tytułu pomocy ARR wypłaci w ciągu 90. dni od zakończenia danego okresu ograniczenia, jednak w skomplikowanych przypadkach wypłata pomocy może nastąpić w terminie nawet do dnia 30 września 2017 r. - informuje ARR.

Podobał się artykuł? Podziel się!