W okresie od kwietnia do czerwca bieżącego roku do podmiotów skupujących rolnicy dostarczyli ok. 2,74 mld. kg mleka surowego – po przeliczeniu na referencyjną zawartość tłuszczu.

Stopień wykorzystania kwot indywidualnych (przysługujących dostawcom hurtowym) wyniósł w tym okresie ok. 27,84 proc., natomiast stopień wykorzystania krajowej kwoty dostaw ukształtował się na poziomie 27,61 proc.

W okresie pierwszych trzech miesięcy roku kwotowego 2014/2015 ilość mleka dostarczonego do podmiotów skupujących kształtowała się na poziomie wyższym o ok. 6,78 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W samym miesiącu czerwcu skup mleka ukształtował się na poziomie 917,7 mln kg – czyli na poziomie wyższym o 7,6 proc. niż przed rokiem, jednak w odniesieniu do miesiąca maja b.r. nastąpił spadek o nieco ponad 3 proc.

Agencja Rynku Rolnego przestrzega, że w przypadku utrzymania się dotychczasowej dynamiki skupu mleka w kolejnych miesiącach, istnieje ryzyko przekroczenia kwoty krajowej dostaw. Przekroczenie to może wynieść nawet 8 proc., co będzie skutkować koniecznością uiszczenia kary z tytułu nadprodukcji.

W ubiegłym roku kwotowym również mieliśmy do czynienia z przekroczeniem krajowej kwoty dostaw – oszacowane na 1,7 proc. (przekroczenie kwoty na poziomie 170 mln. kg). Jak dotychczas nie ma informacji o wysokości kar za nadprodukcję.

Prognoza ARR na bieżący rok kwotowy (przekroczenie na poziomie 8 proc.) oznacza jednak, że istnieje ryzyko kilkukrotnie wyższego przekroczenia kwoty – tym samym kary z tytułu nadprodukcji mogą być proporcjonalnie wyższe.

Podobał się artykuł? Podziel się!