Do końca roku kwotowego pozostały niespełna cztery miesiące. Ciągle trwają walki o złagodzenie kar za nadprodukcję, przy czym niestety pewne jest to, że uniknąć ich już się nie da. Niewiadomą i podlegającą ciągłym spekulacjom kwestią pozostaje wciąż ostateczna wysokość opłat, jakie trzeba będzie uiścić z tytułu przekroczenia kwoty mlecznej.

Agencja Rynku Rolnego prognozuje, że jeśli utrzyma się dotychczasowa dynamika skupu mleka, wówczas przekroczenie krajowej kwoty może wynieść ponad 8 proc.

Do określenia wysokości opłaty jednostkowej zostanie wykorzystany krajowy współczynnik realokacji, który stanowi iloraz sumy niewykorzystanych oraz przekroczonych przez dostawców hurtowych kwot indywidualnych przysługujących na dany dzień roku, według stanu na ostatni dzień roku kwotowego.

Według szacunków ARR opłata jednostkowa może wynieść ok.:

50 – 60 groszy przy przekroczeniu krajowej kwoty o ok. 4 proc.

60 – 70 groszy przy przekroczeniu o ok. 6 proc.

70 – 80 groszy przy przekroczeniu o ok. 8 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!