Pierwszymi objawami przy infekcjach układu oddechowego u cieląt są mokre ślady w okolicach oczu, które powstają przy częstym wypływie surowiczym oraz suchy kaszel. W miarę rozprzestrzeniania się infekcji dołącza się wysoka gorączka oraz spadek łaknienia i pragnienia. Zwierzę takie często „nie nadąża” za rówieśnikami i widocznie odstaje od grupy. Choroba przegapiona we wczesnym stadium przechodzi w przewlekłe, które ma duże znaczenia dla obniżenia przyrostów i produkcyjności w przyszłości.  Leczenie rozpoczynamy u zwierząt jak najwcześniej, a podaniu antybiotyków decyduje lekarz weterynarii. Jak najszybciej staramy się także odseparować chore sztuki od grupy, aby uniknąć rozprzestrzeniania się infekcji.

Kolejną grupą schorzeń, na które zwracamy uwagę u cieląt są problemy z pępowiną – zaliczamy tu zarówno przepuklinę pępkową, jak i zapalenie pępowiny. O operowaniu przepukliny pępkowej decyduje lekarz weterynarii, powinna ona jednak być skontrolowana u każdego nowonarodzonego cielęcia. Często z wiekiem, niewielkie ilości przepukliny (do ok. 3 cm) zarastają same, jednak w poważnych przypadkach może dojść nawet do uwięźnięcia organów i wystąpienia objawów kolkowych. Interwencja chirurgiczna jest wtedy natychmiastowa, tak samo jak przy przepuklinie otwartej, przebiegającej z wydostaniem się narządów poza jamę ciała. Czynnikiem odróżniającym przepuklinę od zapalenia pępka jest występowanie przy tej drugiej jednostce bolesności i miejscowego stanu zapalnego. Występuje ono głównie w początkowych tygodniach życia zwierzęcia i objawia się gorącym, powiększonym pępkiem, czasami z widoczną ropą. Konsekwencje takiego rozwijającego się zapalenia są ciężkie – prowadzą poprzez rozprzestrzenienie się stanu zapalnego na inne narządy (wątrobę, stawy, jamę brzuszną) do śmierci zwierzęcia. Wystąpieniu takich stanów sprzyja brak higieny , zarówno w porodówce, jak i budkach cieląt. Pomocne w opanowaniu takich stanów w gospodarstwie jest odpowiednie odpojenie cieląt siarą, które zawsze powinno być naszym priorytetem w postępowaniu z nowonarodzonym cielęciem.
 

Podobał się artykuł? Podziel się!