Wobec powyższego mechanizm rekompensat stanowić będzie alternatywę dla gospodarstw rezygnujących z produkcji mleka, przede wszystkim dla tych mniejszych. Rozwój chowu innych zwierząt w miejsce bydła mlecznego pozwoli wykorzystać istniejące w Polsce korzystne warunki do chowu przeżuwaczy, w tym bydła mięsnego. Pozwoli także wykorzystać umiejętności i doświadczenia rolników oraz istniejące pastwiska i zabudowania gospodarcze.

W budżecie krajowym na 2007 r., w części 83 – Rezerwy celowe, w poz. 51 – „Rekompensaty z tytułu zaniechania definitywnie całej lub części produkcji mleka w ramach indywidualnych ilości referencyjnych” zarezerwowano na ten cel kwotę w wysokości 20 mln zł.

W projekcie rozporządzenia proponuje się, aby rekompensaty były wyższe od cen skupu mleka i cen rynkowych Indywidualnych Ilości Referencyjnych. Zaproponowane rekompensaty mają wpłynąć na zmniejszenie ryzyka zmiany kierunku produkcji i jednocześnie zapewnić gospodarstwom odpowiednią pomoc finansową na przebranżowienie.

Należy jednak przyjąć, iż wysokość tych rekompensat nie powinna mieć kluczowego znaczenia w procesie podejmowania decyzji przez rolników o zmianie kierunku produkcji i nie powinna być odbierana jako gwarancja opłacalności produkcji np. bydła mięsnego. Tym samym zakłada się, że mechanizm rekompensat stanowił będzie źródło wsparcia finansowego przede wszystkim dla gospodarstw, które na podstawie własnej oceny sytuacji rynkowej i własnych możliwości rozwojowych, uwzględniając między innymi wsparcie w ramach PROW na lata 2007-2013, planowały zmianę kierunku produkcji. Szacuje się, że w 2007 r. z mechanizmu rekompensat może skorzystać do 1,5 tys. dostawców.

W ramach konsultacji społecznych projekty te zostały przesłane do zaopiniowania przez Związki Branżowe i Instytucje Rolnicze. Jeżeli w/w projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane to Rozporządzenia ukażą się w Dzienniku Ustaw.

Informuję już dzisiaj, aby osoby zainteresowane zmianą kierunku produkcji z bydła mlecznego na kierunek bydło mięsne, owce lub kozy a zainteresowane uzyskaniem rekompensaty za przekazanie Indywidualnej Ilości Referencyjnej do Krajowej Rezerwy Krajowej Ilości Referencyjnej bacznie obserwowały konsultacje w/w projektów Rozporządzeń. Bowiem termin składania wniosków w projekcie Rozporządzenia określa się na 1 września do 15 września.

Osoby zainteresowane w/w projektami informuję, że zamieszczone są one na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Podobał się artykuł? Podziel się!