Okazją do spotkania było niedawne uruchomienie w Zakładzie nowoczesnej obory dla krów mlecznych, w której zainstalowano sześć robotów udojowych Astronaut A4 firmy Lely. Zwiedzanie nowo wybudowanego obiektu poprzedziła część oficjalna, której moderatorem była Joanna Aerts z Lely.

Prezes Przedsiębiorstwa Rolnego Zenon Chudziński, który kieruje firmą od 32 lat, przywitał liczne grono przybyłych gości (ponad 500 osób), wśród których byli m.in. przedstawiciele lokalnych władz i firm partnerów gospodarstwa, przedstawiciele właściciela, czyli Agencji Nieruchomości Rolnych z dyrektorem Zespołu Nadzoru Właścicielskiego Grzegorzem Młynarczykiem na czele, przedstawiciele świata nauki oraz rolnicy.

Gert Aerts, dyrektor generalny Lely East, podkreślił, że 20 lat temu, gdy firma zaczęła wprowadzać na rynek holenderski roboty udojowe, nie było łatwo. Hodowcy nie chcieli uwierzyć, że maszyna może poprowadzić proces doju. Dzisiaj na świecie pracuje ok. 15 tys. robotów Lely. W Polsce ten nowoczesny produkt oferowany jest od 3 lat. Obecnie pracują 62 urządzenia, kolejne 41 będą montowane, a na kolejne kilkadziesiąt sztuk firma podpisała już umowy.

W części merytorycznej prelegenci przekazali istotne informacje dotyczące automatyzacji doju i nie tylko. Profesor Stanisław Winnicki zaznaczył, że wszystkie krowy w zasadzie jedzą równo, ale nie wszystkie równo się doją. Co do zasady dój powinien być higieniczny, delikatny, szybki i dokładny. Przewaga doju w robotach w porównaniu z dojem klasycznym w halach udojowych lub stanowiskach polega po pierwsze na tym, że zwiększona jest krotność dojów w zależności od wydajności. Po drugie z reguły tylne ćwiartki wymienia są bardziej rozwinięte, więc przy doju mechanicznym klasycznym ćwiartki przednie są już wydojone, a tylne jeszcze nie.

Na przykładzie konkretnej krowy z Niechłodu, dojonej w robocie, profesor wskazał, że różnica w doju ćwiartek tylnych i przednich wynosi ok. 2 minut. To oznacza, że w klasycznym doju w ciągu 2 minut wystąpiłby pustodój. A pustodój jest jednym z elementów powodujących podrażnienie gruczołu mlekowego i tym samym powstawania stanów zapalnych.