Główne parametry określające mikroklimat pomieszczeń inwentarskich to: temperatura i wilgotność powietrza, koncentracja szkodliwych gazów, poziom oświetlenia i wentylacji oraz ruch powietrza. Większość wymaganych parametrów mikroklimatu spełniona jest przez sprawnie działającą wentylację grawitacyjną lub dodatkowo – mechaniczną (wymuszoną). Sprawna wentylacja dostarcza świeżego powietrza do budynku, miesza je z powietrzem z zewnątrz oraz usuwa wilgoć i zanieczyszczenia z budynku.

KANAŁAMI LUB KALENICĄ
W systemie wentylacji grawitacyjnej usuwanie zużytego powietrza następuje wskutek różnicy ciężarów powietrza napływającego z zewnątrz i znajdującego się w budynku. Świeże powietrze (zimne) jako cięższe opada, zaś zużyte unosi się do góry i uchodzi przez otwory wywiewne na zewnątrz. Wentylacja może być wykonana jako kanałowa i kalenicowa. W budynkach inwentarskich (najczęściej tradycyjnych) z poddaszem użytkowym stosowana jest powszechnie wentylacja grawitacyjna kanałowa, gdzie zużyte powietrze jest usuwane pionowymi kanałami wyciągowymi.

W wentylacji kalenicowej zużyte powietrze odprowadzane jest na zewnątrz szczeliną wentylacyjną wykonaną wzdłuż kalenicy dachu budynku. Ten rodzaj wentylacji stosuje się w budynkach inwentarskich bez poddasza użytkowego. Wentylacja kalenicowa do wymiany powietrza wykorzystuje grawitację i ciśnienie dynamiczne wiatru. Powietrze napływa do obory przez otwory nawiewne, a odprowadzane jest przez szczelinę wentylacyjną. O prędkości przepływu powietrza w kanale wentylacyjnym decydują w zasadzie dwa czynniki:

*odległość miedzy poziomem wlotu powietrza do pomieszczenia a poziomem jego wylotu u góry kanału wentylacyjnego,
*różnica miedzy temperaturą powietrza w kanale i powietrza na zewnątrz.

EFEKTYWNOŚĆ I EKONOMIA
Aby wentylacja kalenicowa działała sprawnie muszą być spełnione odpowiednie warunki, m.in. budynek musi stać poprzecznie do kierunku najczęściej wiejących wiatrów w danym terenie i nie może być możliwości bezpośredniego przepływu powietrza z otworów nawiewnych do szczeliny kalenicowej. Dla uzyskania odpowiedniego ciągu, pochylenie połaci dachowej budynku musi być większe niż 15 stopni, a suma powierzchni wlotowej i wylotowej powietrza powinna być równa. Wymiary szczeliny i wymiary wlotów zależą od obsady, wysokości i długości budynku, natomiast nawiew świeżego powietrza nie może powodować przeciągów. Ponadto rolnik musi sam decydować, czy kalenica ma być całkowicie otwarta, czy zasłonięta daszkiem.