Ferma Laproma jest spółdzielnią, w której udziały ma 290 rolników ze wschodnich Niemiec.

Wysokość udziału zależy od wielkości posiadanego areału oraz stażu pracy w rolnictwie - tłumaczy Dietmar Kirchner - zarządca spółki.

Nowy obiekt mieści 350 krów dojnych, w planach oraz początkowej fazie wykonania jest jednak bliźniaczy budynek mający pomieścić kolejne 400 krów. Oba obiekty mają być obsługiwane przez obecnie aktywną dojarnię karuzelową.

Dój w 24-stanowiskowej zautomatyzowanej dojarni karuzelowej trwa obecnie ok. 4,5 godziny przy dwóch dojach w ciągu doby. Od zasiedlenia obory w kwietniu obserwowany jest stały postęp w czasie trwania doju - docelowo czas doju 350 krów ma wynosić ok. 4 godzin.

Po zasiedleniu drugiego obiektu i dwukrotnego doju 750 krów dojarnia będzie maksymalnie użytkowana.

- Budowa nowych obiektów wynikła z chęci zastosowania czołowych rozwiązań technologicznych, lecz nie rezygnujemy z produkcji w starych obiektach, nadal będą one wykorzystywane w produkcji mleka. Zatrudnienie na fermie znalazło dotychczas 46 osób (łącznie z zarządem), planujemy zatrudnić dodatkowe 3 osoby do obsługi nowych budynków - wyjaśnia zarządca gospodarstwa.

- Nowa część farmy oddalona jest od części starszej o ok. 1 km. Przed rozpoczęciem prac budowlanych plac ten był wykorzystywany jako pole uprawne. Musieliśmy więc doprowadzić tam wodę i elektryczność, a także oprócz budynków musiała powstać cała infrastruktura, pozwalająca na ich obsługę. Łączny koszt inwestycji (licząc dwie obory mieszczące łącznie 750 krów) ma wynieść 8,2 mln euro i jak dotąd mieścimy się w planach - mówi Dietmar Kirchner.

Zautomatyzowany system doju w karuzeli

Po raz pierwszy tego typu urządzenie zostało zaprezentowane podczas targów EuroTier w Hanowerze w 2010 roku przez firmę DeLaval. AMR (Automatic Milking Rotary) jest jak dotychczas jedynym tego typu urządzeniem na świecie, a ferma Laproma jest pierwszą na świecie fermą, na której zastosowano tego typu urządzenie (wcześniejsze montaże AMR odbywały się na fermach testowych w Szwecji i Australii).

Dojarnia jest wykorzystywana na fermie od pierwszych dni kwietnia 2013 roku (8 kwietnia została wydojona na niej pierwsza krowa). Po okresie przygotowawczym oraz nauce krów z korzystania z zautomatyzowanego doju w AMR nastąpiło jej uroczyste otwarcie w dniu 14 września.