W przypadku pasz objętościowych trudno też mówić o ich przedawkowaniu, gdyż krowa ma ograniczoną zdolność pobrania suchej masy. Inaczej wygląda sytuacja z paszami treściwymi, gdzie tolerancja błędu jest dużo mniejsza. Już jednorazowa podanie zbyt dużej ilości paszy treściwej może zaburzyć pracę układu pokarmowego, destabilizując pH żwacza, czego skutkiem może być kwasica.

W oborach stanowiskowych, gdzie krowy nie mają możliwości swobodnego ruchu i korzystania ze stacji paszowej w dowolnym momencie doby, również istnieje możliwość precyzyjnego zadawania pasz treściwych.

Zadanie to realizują dostępne na rynku wózki paszowe poruszające się na zainstalowanej wzdłuż stołu paszowego szynie. Przy tym rozwiązaniu zarówno ilość, jak i moment podawania paszy są z góry narzucone dla każdej krowy indywidualnie.

Automat z określoną częstotliwością przemieszcza się po szynie wysypując krowie określoną ilość jednej paszy lub mieszanki kilku pasz. Wyznaczanie wielkości dawek może być programowane zarówno w samym urządzeniu, jak również może współpracować z systemem zarządzania stadem, z którego czerpie informacje do bieżących korekt dawki w zależności od wydajności, fazy laktacji, czy wskaźnika kondycji BCS.

Urządzenia te charakteryzują się wysoka wydajnością pracy. Przykładowo robot firmy Pellon może zadawać do 6. pasz treściwych w nawet 40. dawkach w ciągu doby. Istnieje również możliwość obsługiwania grup żywieniowych, których w gospodarstwie może być nawet 16.

Podobał się artykuł? Podziel się!