Pierwsze systemy automatycznego żywienia krów mlecznych (AF) dla dawek TMR i PMR zostały opracowane w 2000 r., jednak ich komercyjne zastosowanie w gospodarstwach ma miejsce od niespełna 5-6 lat. Główną różnicą pomiędzy żywieniem konwencjonalnym (CF) a zautomatyzowanym w odniesieniu do TMR-u i PMR-u jest to, że obsługa nie uczestniczy bezpośrednio w przygotowaniu i zadawaniu paszy. Poza tym zadawanie paszy jest programowalne, dzięki czemu można zwiększyć częstotliwość jej podawania krowom.

W jaki sposób funkcjonuje system zautomatyzowanego żywienia? Na schematach przedstawiono dwa najczęściej stosowane rozwiązania. Każdy system AF składa się z tymczasowych zasobników na pasze objętościowe oraz treściwe. Ich liczba zależy od liczby komponentów stosowanych w dawkach pokarmowych.

Większa liczba komponentów powoduje konieczność instalacji większej liczby zasobników, co zdecydowanie podraża koszty całego systemu. Następnym elementem systemu jest mikser, którego zadaniem jest ważenie, a następnie mieszanie wszystkich komponentów paszy oraz jej załadunek do dyspensera (schemat rozbudowany). W uproszczonych systemach AF można wykorzystać dyspenser z funkcją mieszania paszy (wóz paszowy).

Zadaniem dyspenserów jest dostarczenie uprzednio przygotowanej paszy do stołu paszowego.

Wadą systemu AF, zresztą jak i robota udojowego, jest oparcie jego funkcjonowania na dużej liczbie sensorów. Trudne warunki pracy, znaczne zapylenie, wilgoć oraz zmienna temperatura mogą powodować dużą zawodność. Jak w każdym nowym rozwiązaniu ograniczeniem może być dostępność fachowego serwisu.

Niewątpliwą zaletą jest możliwość precyzyjnego dawkowania wszystkich komponentów dawki. W przypadku wysokowydajnych zwierząt może to mieć odbicie w ich produkcyjności oraz zdrowotności.

Kilkukrotne w ciągu doby podawanie paszy (przeciętnie ponad 7 razy) wpływa pozytywnie na pobranie paszy przez krowy. Ponadto daje to oszczędności w stosowaniu komponentów najdroższych.

Często małe dawki tych dodatków paszowych powodują, iż obsłudze łatwo przekroczyć zakładany ich udział w dawce dla krów. Doświadczenia duńskie wskazują, iż krowy po zainstalowaniu AF charakteryzowały się o 400 kg lepszą produkcyjnością w porównaniu do żywionych konwencjonalnie.