Według prognoz w II połowie 2015 roku, ze względu na niskie ceny mleka i malejącą opłacalność produkcji, stopa redukcji pogłowia może zwiększyć się do 3 proc. W rezultacie liczba krów mlecznych w Polsce w grudniu bieżącego roku może zmniejszyć się do około 2 180 tys. sztuk. Zaznaczyć należy, że pogłowie krów pozostałych, do których zaliczamy mamki, również się zmniejszyło o 2,2 proc. do poziomu 165,2 tys. sztuk. - podaje PFHBiPM 

Pogłowie krów mlecznych w całej Unii, w 2015 roku zmniejszy się o 0,3 proc., z czego w nowych krajach członkowskich średnio o 1,5 proc., natomiast w starych utrzyma się na zeszłorocznym poziomie. Z pośród krajów UE-15, które przekraczały dotychczas kwoty mleczne i dysponują sprzyjającymi warunkami przyrodniczymi tj. Irlandia, Holandia, Dania, Belgia, Niemcy, pogłowie może wzrosnąć. Natomiast w krajach, które nie przekraczały limitów produkcyjnych i o gorszych warunkach tj. Włochy, Gracja, Hiszpania, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania pogłowie prawdopodobnie zostanie zredukowane. W efekcie pogłowie krów mlecznych w Unii Europejskiej zmaleje do poziomu 23,5 mln sztuk, podczas gdy w roku 2004 liczyło 25,2 mln szt. - szacuje Komisja Europejska.

Komisja przewiduje, że tendencje spadkowe pogłowia krów mlecznych pogłębią się jeszcze bardziej w 2016 roku. Liczba krów w UE-28 zmniejszy się o kolejne 0,7 proc. na skutek ograniczenia pogłowia w starej Unii Europejskiej o 0,5 proc. W nowych krajach członkowskich redukcja utrzyma się na poziomie zeszłorocznym. Według ekspertów w Polsce tendencje spadkowe również się utrzymają i będą wynosić, około 2,3-2,5 proc., jeśli poprawi się koniunktura na rynkach światowych. - czytamy w raporcie Federacji 
 

Podobał się artykuł? Podziel się!