Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło 10 listopada 2015 r. do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy KE dla producentów mleka.

Wsparcie ma być udzielone aktywnym producentom mleka o średniej i małej skali produkcji (około 3-50 krów). Pomocą zostaną objęci producenci mleka, jeżeli spełnia następujące warunki:

1. W dniu 31 marca 2015 r. posiadał kwotę indywidualną dla dostaw lub sprzedaży bezpośredniej (lub suma tych kwot) nie niższą niż 15 000 kg i nie wyższą niż 250 000 kg mleka

2. W dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy posiada co najmniej 3 krowy typu mlecznego lub kombinowanego, w wieku powyżej 24 miesięcy, zgłoszone do IRZ.

Pomoc może być udzielona producentowi mleka który nie posiadał na dzień 31 marca 2015 r. kwoty, ale objął w posiadanie gospodarstwo spełniające powyższe warunki.

Wsparcie będzie przyznane do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych, wprowadzonego do obrotu przez producenta w roku kwotowym 2014/2015, nie przekraczając wysokości posiadanej 31 marca 2015 r. indywidualnej kwoty mlecznej.

Według szacunków ARR wysokość wsparcia może wynieść około 2 groszy do kilograma wyprodukowanego w roku kwotowym 2014/2015 mleka (ok. 0,019044643 zł).

Wnioski będzie można składać w ARR. Ogłoszenie naboru nastąpi na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia składania wniosków.

Podobał się artykuł? Podziel się!