Na przestrzeni lat nastąpiły duże zmiany w budownictwie inwentarskim. Przybywa coraz więcej nowoczesnych obór, w których krowy utrzymywane są w systemie wolnostanowiskowym. System ten stawia jednak zwierzętom pewne wymagania, których spełnienie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa. Jednym z takich wymogów jest brak posia-dania rogów. Warunek ten jest niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno samym zwierzętom, jak i pracującej przy nich obsłudze. Obustronne bezpieczeństwo jest główną przyczyną wykonywania zabiegu dekornizacji.

Groźne sytuacje mogą pojawiać się w każdym stadzie bydła, gdzie występuje określona hierarchia. Sztuki silniejsze stojące na czele hierarchii, które posiadają rogi, bez skrupułów wykorzystują tę broń w celu wywalczenia sobie wyższej pozycji w stadzie. Sztuki młode, chore czy bezrogie z góry znajdują się na straconej pozycji. Ważne jest więc, aby pod tym względem zachować jednorodność w stadzie. Jeśli część zwierząt nie posiada rogów, pozostałe również powinny zostać ich pozbawione. Szczególnie często można obserwować walki pomiędzy krowami w sytuacji dużego zagęszczenia. Dodatkowym czynnikiem, który może wywoływać takie zachowania, jest konkurencja. Dotyczy ona dostępu do pokarmu, wody, lepszego legowiska czy też zacienionego miejsca w upalne dni.

DEKORNIZACJA CIELĄT

Najmniej inwazyjnym terminem pozbawiania bydła rogów jest usuwanie ich zawiązków u cieląt. Wówczas zabieg ten w minimalny sposób narusza zasady dobrostanu zwierząt. Zabieg najlepiej wykonywać w wieku 3-8 tygodni, jednak optymalny okres to wiek 2-3 tygodni, kiedy zawiązki rogów nie są jeszcze zrośnięte z wyrostkiem kości czołowej. Zawiązki są wówczas wyczuwalne pod skórą i dają się przemieszczać. Wśród dostępnych sposobów dekornizacji można wyróżnić metodę: termiczną, chemiczną oraz chirurgiczną.

Niezależnie od wybranej metody, prawidłowo usunięte rogi nie powinny odrosnąć do końca życia zwierzęcia.

METODA TERMICZNA

Najczęściej stosowana w praktyce jest termiczna metoda usuwania zawiązków rogów. Na popularność tej metody wpływa głównie łatwość jej wykonania, brak krwawienia oraz znikome ryzyko występowania powikłań. Niezbędnym narzędziem do wykonania zabiegu jest specjalne urządzenie - dekornizator. Na rynku dostępnych jest wiele modeli dekornizatorów, które różnią się głównie rodzajem zasilania. Podstawowy podział wyróżnia dekornizatory elektryczne i gazowe. Różnią się one długością czasu nagrzewania, temperaturą roboczą czy też wagą. Dekornizatory gazowe szybciej osiągają pożądaną temperaturę, jednak wymagają częstej wymiany pojemnika z gazem. Większą popularnością cieszą się dekornizatory elektryczne, które mogą być zasilane z sieci lub wyposażone w akumulator. Dekornizatory gazowe oraz akumulatorowe są o tyle wygodne, że można ich użyć w dowolnym miejscu.