Za pomocą czujników umieszczanych w żwaczu można śledzić podstawowe dane zdrowotne krów i przewidywać ciążę z dokładnością 95 proc. Urządzenie wysyła dane w czasie rzeczywistym o pH żołądka krowy, temperaturze, poziomie aktywności oraz ilości zużywanej wody. Dane te są odbierane przez stację bazową, która dodaje dane temperatury i wilgotności i wysyła wszystko do chmury.

Dane mierzone są co 10 minut, przechowywane w bolusie i automatycznie przesyłane do stacji. Ciągłe monitorowanie pH żwacza pozwala na wczesne wykrycie przypadków kwasicy żwacza, co umożliwia szybsze podjęcie środków zaradczych.

Czujniki nie identyfikują konkretnych chorób, ale wzmianka np. o podwyższonej temperaturze może zmotywować hodowcę do skontrolowania stanu zdrowia zwierzęcia, co pozwoli na rozpoznanie schorzenia w początkowym jego stadium.

Informacje przesyłane przez implanty mogą również przyczynić się do poprawy rozrodu w stadzie. Zbierane dane pozwalają na informowanie hodowcy o pojawiającej się rui, dzięki czemu wykrywalność rui może znacząco wzrosnąć.

Podobał się artykuł? Podziel się!