Opis: Henryk Domański, Wiesław Kieliszek i Grzegorz Kocielniak, najlepsi hodowcy

Opis: czempionka po Potterze z Sitna

Opis: Krzysztof Wójcik z superczempionką

Opis: superczempionka z Mikołowa

Opis: Grzegorz Piątek z Rositą

Opis: krowa rasy Jersey - superczempionka z Modliszewic

Wystawy to święto dla wszystkich rolników przywożących na nie swoje bydło.

O wystawie w Szepietowie już pisaliśmy w informacji Miski z Podlasia.

W Modliszewicach wystawę wygrała i została superczempionką krowa rasy Jesrey po buhaju Rocket firmy WWS. Pani Urszula Białobok główny hodowca SK Michałów gdy odbierała puchar była najszczęśliwszą osobą w Polsce.

Czampionką wśród pierwiastek na wstawie koło Kielc została krowa Wisła 149 z Michałowa. Narracja pochodząca także z Michałowa była najlepsza wśród krów po II laktacji. Ich ojcem jest odpowiednio buhaj Fired oraz Difference z WWS. SK Michałów zwyciężał jeszcze w kategorii jałówek cielnych i niecielnych.

Krowa o imieniu Zara 6 została czempionką wśród bydła w III laktacji. Krowa należy do Tadeusza Gadowskiego z Woli Łagowskiej.

W Bratoszewicach sędzia Roman Januszewski miała dużo pracy.

Superczempionem została wybrana Rosita z OHZ Dębołęka. Ojcem Rosity jest amerykański buhaj o imieniu Moscow z WWS.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Dębołęce triumfował też m.in. wśród krów pierwiastek, krów w II laktacji.  

Superczempionką wśród krów po III laktacji wybrano tę o imieniu Kulawka 14 należąca do Cyganiaka Kazimierza z Emilianowa.

Czampionami wystawy zostały także krowy pochodzące z Gospodarstwa Rolnego Jagieliński Hubert i Olga, z Gospodarstwa Rolnego Niewiadów Jabłoński Włodzimierz oraz z Gospodarstwa Glonek Stefan i Michał. 

Bardzo dużo emocji było na wystawie bydła w Mikołowie na Śląsku.

Tytuł superczempiona zdobyła jałówka Janusza Sikory po buhaju Durham Taker.

Nagrodzeni zostali także hodowcy: Ryszard Klimczyk, Chrząszcz Marcin i Gawroński Witold.