Dobierając buhaje do inseminacji jedynie w kierunku produkcji mleka w kolejnych latach będziemy obserwować pogorszenie się cech funkcjonalnych. Nie jest to zatem kierunek, którym należy podążać w nadchodzących latach (zniesienie kwotowania produkcji mleka), gdzie konkurencyjność polskich gospodarstw będzie zależna od efektywności produkcji białego surowca.

Cechy funkcjonalne, na które należy zwracać szczególną uwagę to przede wszystkim kompleks cech związanych z płodnością krów. Bezdyskusyjnym warunkiem opłacalności produkcji jest bowiem zacielenie krowy w optymalnym czasie i uzyskanie od najlepszych sztuk potomstwa, które pozostanie w stadzie na kolejne lata. Równie ważną cechą jest długowieczność krów. Zdecydowanie w ostatnich latach cecha ta stała się jedną z najliczniej omawianych podczas konferencji i spotkań z hodowcami. Długość użytkowania krów na całym świecie uległa mocnemu pogorszeniu, a jest to jeden z warunków opłacalnej produkcji. Na jej wynik największy wpływ mają jednak czynniki związane z warunkami w jakich prowadzona jest ferma – w tym żywienie, system utrzymania, komfort krów. Każdy błąd może kosztować obniżenie długowieczności.

Kolejną z bardzo ważnych cech funkcjonalnych jest szeroko pojęta zdrowotność. W tym najważniejszymi są zdrowotność wymienia oraz racic. Pośrednio zdrowotność wymienia czy racic jest powiązana również z budową tych narządów. Prawidłowo zawieszone wymię o silnych więzadłach będzie mniej podatne na urazy i inwazje patogenów, czyli mniejsza jest ich podatność na zapadanie na mastitis. Schorzenie to przynosi olbrzymie straty finansowe na farmach mlecznych i również wpłynie na obniżenie wydajności naszych zwierząt. Podobnie kształtować się będzie zdrowotność racic – wpływ na tę cechę ma budowa nóg i racic (pomijając warunki środowiskowe). Schorzenia racic podobnie jak mastitis odbijają się mocno na efekcie finansowym gospodarstwa, również przez spadek produkcji mleka przez krowy.

Z mniej istotnych cech funkcjonalnych, lecz nadal ważnych w ogólnym wyniku ekonomicznym można wymienić łatwość wycieleń córek czy temperament krów. W ostatnich latach mówi się również o szybkości oddawania mleka, co wpływa na wydajność wykorzystywanych do doju urządzeń – cecha bardzo ważna w przypadku doju zrobotyzowanego.