Mleko pozyskane od krowy bezpośrednio po doju ma temperaturę ok. 35ºC. Wymogi dotyczące przechowywania mleka nakazują obniżyć tę temperaturę do poziomu 4-6ºC, co zapewnia wysoką jakość mleka poprzez ograniczenie rozwoju bakterii. Pokonanie tej różnicy temperatur pochłania znaczne ilości energii, dlatego podczas zakupu urządzeń chłodniczych do mleka warto rozważyć jednocześnie zainstalowanie systemu odzysku ciepła z mleka. Większość dostępnych na rynku instalacji można także zamontować na już posiadanych schładzalnikach do mleka. Takie rozwiązanie pozwoli na odzyskanie do 70 proc. traconego dotychczas ciepła. System odzysku ciepła umożliwia znaczne zwiększenie wydajności procesu schładzania mleka.

Według producentów systemów odzysku ciepła, wydajność tych systemów pozwala na podgrzanie 1 l wody o 10ºC w wyniku schłodzenia 1 l mleka. Temperatura, jaką ostatecznie osiąga ciepła woda użytkowa, to ok. 50-60ºC. Jeżeli potrzebna jest woda o wyższej temperaturze, istnieje możliwość zainstalowania dodatkowej grzałki z termostatem (w zależności od mocy ok. 300-500 zł). Takie dogrzewanie wody jest rozwiązaniem o wiele tańszym niż podgrzewanie wody o temperaturze ok. 10ºC, jaka krąży w instalacji wodociągowej.

CHŁODZENIE WSPOMAGANE

Odzysk ciepła z mleka może następować podczas chłodzenia mleka w zbiorniku lub w trakcie wstępnego chłodzenia, jeszcze zanim ostatecznie trafi do komory zbiornika.

W pierwszym przypadku mleko nie ma bezpośredniego kontaktu z czynnikiem chłodniczym. Mleko chłodzone jest w sposób tradycyjny, a energia cieplna odbierana jest z mleka pośrednio poprzez czynnik chłodniczy. Zazwyczaj czynnikiem tym jest freon, który krążąc w zamkniętym obiegu agregatu chłodniczego, pobiera ciepło z mleka, po czym kierowany jest do wymiennika ciepła w postaci spiralnej wężownicy umieszczonej w zbiorniku wody. Woda znajdująca się w zbiorniku, ogrzewając się od wężownicy, odbiera ciepło niesione przez czynnik chłodniczy agregatu. W zależności od ilości chłodzonego mleka i temperatury otoczenia, woda w układzie ogrzewa się do 50-60ºC. Jeżeli potrzebna jest woda o wyższej temperaturze, istnieje możliwość zainstalowania dodatkowej grzałki.