PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Ceny bydła nieco spadły

Ceny bydła nieco spadły Ceny bydła w ostatnim tygodniu nieco spadły; Fot. Ł.Ch.

Autor: Łukasz Chmielewski

Dodano: 14-12-2017 08:40

Tagi:

Po kilku tygodniach wzrostowej tendencji w cennikach skupu bydła, obecnie nastąpiło przerwanie dobrej passy i ceny uległy lekkim obniżkom.Po dłuższym okresie stabilizacji w cennikach skupu bydła nastąpiło odwrócenie trendu objawiające się spadkiem stawek o ok. 20 gr/kg.

Sytuacja ta spowodowana jest kilkoma czynnikami, m.in. wzrostem podaży bydła w okresie przedświątecznym. Innym powodem wzrostu podaży, według kierowników skupów, jest pozbywanie się przez rolników bydła w obawie przed znacznym spadkiem cen, jaki może wywołać projekt zakładający przywrócenie zakazu uboju rytualnego.

Jak widać projekt ustawy jeszcze nie wszedł w życie, a już zaczął wyrządzać szkody w sektorze, wpływając na zmiany tendencji cenowej.

Aktualnie średnia cena za buhaja w ankietowanych zakładach wynosi 13,65 zł/kg w klasie R. Natomiast stawki w klasie O wynoszą średnio 13,20 zł/kg. Ceny buhajów skupowanych w wadze żywej wynoszą przeciętnie 7,50 zł/kg.

Stawki oferowane przez zakłady za jałówki zakwalifikowane do klasy R kształtują się średnio na poziomie 12,60 zł/kg. Za klasę O zakłady płacą zaś przeciętnie 12,10 zł/kg. Średnie stawki w przypadku jałówek skupowanych w wadze żywej wynoszą obecnie 6,50 zł/kg.

Ceny krów skupowanych przez zakłady na WBC wynoszą średnio 11,70 zł/kg. Natomiast w wycenie na żywą wagę, przeciętna cena kształtuje się na poziomie 5,40 zł/kg (ceny netto).

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

 • hahaha 2017-12-20 17:45:36
  ciąg dalszy...
  2) warunki wyładunku, przemieszczania, przetrzymywania,
  unieruchamiania w celu dokonania uboju rytualnego,
  3) warunki i metody uboju rytualnego stosownie do gatunku,
  4) warunki nadzoru oraz określania maksymalnych potrzeb członków
  wyznaniowych funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  – mając na względzie zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt
  podczas uboju rytualnego oraz zaspokojenie potrzeb własnych wyłącznie członków
  związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej funkcjonujących na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”
 • hahaha 2017-12-20 17:44:11
  Tutaj jest treść projektu ustawy o uboju rytualnym. Proszę przeczytać ze zrozumieniem i nie siać zamętu.


  23) w art.34:
  a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim
  nieodwracalnym pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie
  kwalifikacje. ’’;
  b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. W ubojni wyodrębnia się pomieszczenie do przetrzymywania zwierząt oraz
  pomieszczenie do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt, które są wyposażone w
  monitoring. Właściciel ubojni ma obowiązek przechowywać zapis z monitoringu
  przez okres co najmniej 3
  miesięcy.’’;
  c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
  „3a. Wymogów określonych w ust. 1 i 3 nie stosuje się przy poddawaniu
  zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne
  związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej funkcjonujących na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby wyłącznie jej członków, zwanego
  dalej ubojem rytualnym.
  3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a nie zezwala się na stosowanie
  systemów krępujących bydło przez umieszczenie w odwrotnym położeniu lub w
  dowolnym innym nienaturalnym położeniu.”;
  d) po ust. 6 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:
  „7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem
  właściwym do spraw wewnętrznych określi w drodze rozporządzenia:
  – 14 –
  1) kwalifikacje osób uprawnionych do uboju rytualnego,
  2) warunki wyładunku, przemieszczania, przetrzymywania,
  unieruchamiania w c
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.97.221
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!