Koniec maja przyniósł spadek cen skupu bydła, przeciętnie obniżki wynosiły około 20 gr/kg i dotyczyły w większości buhajów. Zdaniem kierowników skupów odnotowane spadki wynikają m.in. z wysypu bydła jaki w ostatnim czasie pojawił się na rynku. Trwające obecnie prace polowe przy zbiorach traw powinny wpłynąć na unormowanie podaży.

Obecnie maksymalna cena za buhaja w klasie R w ankietowanych zakładach wynosi 12,80 zł/kg. Za klasę O z kolei zakłady płacą do 12,30 zł/kg. Buhaje skupowane w wadze żywej wyceniane są maksymalnie na 7,40 zł/kg za sztuki mięsne.

W przypadku jałówek za klasę R zakłady oferują do 13 zł/kg. Za sztuki mieszczące się w klasie O można otrzymać maksymalnie 12 zł/kg. Jałówki skupowane w wadze żywej wyceniane są na 6,00 zł/kg w przypadku sztuk czarno-białych i 6,80 zł/kg za jałówki mięsne.

Za krowy w wycenie poubojowej można obecnie uzyskać stawkę dochodzącą do 11,70 zł/kg. Za sztuki skupowane na wagę żywą podmioty skupujące oferują stawki maksymalne w wysokości 5,40 zł/kg (ceny netto).

Podobał się artykuł? Podziel się!