Problem z rozrodem może wynikać z braków żywieniowych. Dlatego w  leczeniu cichej rui stosuje się suplementację witaminą A i E, oraz ogólną poprawę zbilansowania dawki pokarmowej. Nie bez znaczenia są również warunki utrzymania zwierząt, dokładniej dostęp do paszy, możliwość ruchu oraz mikroklimat panujący w oborze.

Najlepiej od razu zadbać o prawidłowe żywienie, dostosowane do wydajności oraz fazy laktacji. Ważne jest również aby zapewnić krowom odpowiedni mikroklimat w oborze oraz umożliwić ruch na świeżym powietrzu.

Problemem może być wytworzenie ciałka żółtego przetrwałego. Jeśli poprzez badanie rektalne ujawniona zostaje jego obecność, podaje się zwierzętom hormon prostaglandynę F2α, w celu likwidacji patologii.

Dokładana kontrola zwierząt

Hodowca powinien zadbać o prowadzenie kalendarza rujowego, który pomoże skupić się na konkretnych samicach. Ważna jest również dokładna obserwacja, prowadzona 3 - 4 razy w ciągu doby, ze szczególnym naciskiem na godziny poranne oraz wieczorne i nocne. Na tym polu liczy się współpraca wszystkich osób pracujących przy zwierzętach i jasno określone zasady zapisu obserwacji.

Poprawna kontrola zwierząt nie ma racji bytu bez odpowiedniej identyfikacji zwierząt, dlatego należy zadbać o to aby zwierzęta posiadły komplet kolczyków i numerację oborową w postaci np. numerów na obroży.

Jak podaje literatura, 4 krotne obserwowanie zwierząt na dobę, trwające po ok. 20 -30 min pozwala na wykrycie 90 - 95 proc. rui. Jeśli nie posiadamy wystarczających zasobów ludzkich do prowadzenia tak częstych obserwacji, lub stado jest zbyt duże na używanie klasycznych metod, możemy zastanowić się nad wykorzystaniem systemów do detekcji.