Podczas zakończonego już, XII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, można było wysłuchać wykładu Piotra Szajnera, kierownika Zakładu Badań Rynkowych w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badań.

Ceny na rynkach światowych

Prelegent analizując wahania wartości indeksów światowych cen żywności (FAO Food Price Index), oraz światowego indeksy cen produktów mleczarskich (FAO Dairy Price), wykazał analogię do cen mleka w Polsce.

- Analogiczne tendencje wystąpiły również na krajowym rynku. Ceny skupu i zbytu w Polsce są uzależnione od koniunktury na rynku światowym.

Na prezentowanych przez Piotra Szajnera slajdach, wykresy cen mleka w Polsce, indeksy światowych cen żywności oraz cen produktów mlecznych, pokrywał się.  

Dlatego warto analizować ceny na rynkach światowych, ponieważ daje to nam podstawy min. do oceny ryzyka krótko- i długoterminowych inwestycji.

Kwota mleczna

Prelegent w prosty sposób ukazał, że na ceny mleka w skupie nie ma wpływu kwota mleczna. Pomimo corocznego wzrostu limitu produkcyjnego, jaki posiada nasz kraj, ceny mleka ulegały znacznym wahaniom. Pomiędzy wysokością limitu produkcyjnego, a ceną mleka, nie występuje korelacja. Kwoty nie uchroniły rynku np. przed spadkami cen w 2009r.

Wizje na przyszłość

Światowy rynek mleka, charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju. Kluczową rolę w wysokości cen mleka, będzie odgrywało zapotrzebowanie w krajach rozwijających się gospodarczo, głównie Azji, Afryki oraz Ameryki Południowej.

Utrzymanie stabilnej ceny mleka, zależy od stopnia i kierunku rozwoju eksportu. W obecnej sytuacji należy dywersyfikować rynki zbytu np. szukając odbiorców w Chinach. Ma to zapobiec spadkom cen, w przypadku załamania handlu, z którymś z importerów, tak jak a to miejsce obecnie z Rosją.

Niepokojącymi są dane, porównujące wzrost eksportu oraz importu produktów mlecznych na polskim rynku. Średnio roczna dynami wolumenów obrotów handlowych, w przypadku eksportu wyniosła 5,5 proc., natomiast import wzrósł o 11,5 proc. Oznacza to, że Polska importuje coraz więcej produktów mlecznych. Czy tak powinno być?

Podobał się artykuł? Podziel się!