W pierwszych miesiącach ubiegłego już roku kwotowego obserwowaliśmy duże wzrosty dostaw mleka do skupów względem analogicznych miesięcy lat poprzednich. Pierwsze półrocze Polska kończyła z sześcioprocentową nadwyżką lecz w kolejnych różnica ta ulegała powolnym obniżkom.

Kwota mleczna przyznana Polsce na rok kwotowy 2012/2013 wynosi 9,956 mld kg, a stopień jej wykorzystania po 11 miesiącach szacowany jest na ok. 92 proc. W miesiącu lutym nastąpił znaczny spadek produkcji (o ok. 7 proc. względem poprzedniego miesiąca i o ponad 4 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Mimo spadków nadal produkcja mleka w Polsce jest na wyższym (o ponad 3 proc.) poziomie niż przed rokiem.

Początkowe prognozy przekroczenia limitu oscylowały w okolicach 2 proc., a na chwilę obecną, wg. ekspertów z ARR – ryzyko przekroczenia limitu wyznaczonego polskim producentom mleka jest znikome.

Na wstępne wyliczenia trzeba jednak poczekać jeszcze kilka tygodni, na dokładne podsumowanie dostaw mleka w roku kwotowym 2012/2013 Agencja Rynku Rolnego ma czas do końca sierpnia 2013 roku.

W ciągu tego roku wiele się działo wokół polskiej produkcji mleka. Wstępne wyliczenia ukazujące ryzyko przekroczenia kwot zmusiły Ministerstwo Rolnictwa do podjęcia działań, które uchronią producentów mleka przed opłatą kar za nadprodukcję, które jak wielokrotnie opisywaliśmy wynoszą 27,83 EUR/100 kg mleka (przy aktualnym kursie Euro = ok. 1,16/litr mleka ponad limit).

Można by tylko dodać, że wszystkie propozycje polskiego rządu zostały odrzucone przez Komisję Europejską, a polscy rolnicy poszli za instrukcją ministra Kalemby – najlepiej, żeby każdy utrzymał się w ramach swojej kwoty i wtedy mamy spokój.

Kto jednak nie zmieścił się w przyznanym swojemu gospodarstwu limicie, jak co roku od sierpnia do końca lutego miał możliwość powiększenia swojej kwoty przez zakup. Ceny kwot rosły wraz z prognozami ARR o przekroczeniu przez Polskę krajowej kwoty mlecznej. W sierpniu za kilogram kwoty trzeba było zapłacić ok. 5 groszy, a w grudniu i styczniu już 38 groszy. Z informacji od hodowców dowiadujemy się, że dochodziło do transakcji nawet za 0,5 zł/kg kwoty.

Zniesienie kwot mlecznych nastąpi w 2015 roku. Do tego czasu limit jest zwiększany o 1 proc. kwoty co roku. W bieżącym roku kwotowym 2013/2014 nastąpi ostatnie zwiększenie. Podobał się artykuł? Podziel się!