Copa-Cogeca rozpoczęła debatę z deputowanymi do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami rządów nt. potrzeb producentów mleka po zniesieniu kwot mlecznych. Zaapelowała w niej o narzędzia, które umożliwią rolnikom zarządzanie przy coraz większych wahaniach na rynkach oraz uzyskanie wyższych zysków z produkcji.

Seminarium „Unijny sektor mleka - przyszłe wyzwania" poprowadził p. Jim Nicholson, poseł do PE (EKR, Irlandia Północna). W wydarzeniu wziął udział p. Mansel Raymond, przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne" Copa-Cogeca. Powiedział on:
- Unijny rynek mleka jest dziś ściślej związany z rynkiem światowym, a ponadto obserwujemy na nim coraz częstsze wahania. Dlatego też w obliczu coraz większej konkurencji i ekstremalnych wahań na rynku potrzeba nam odpowiednich narzędzi. Producenci muszą być w stanie lepiej planować swoją działalność. Musimy zachęcać do tworzenia rynków terminowych, aby w części zniwelować wahania na rynku oraz pomóc rolnikom zabezpieczyć się przed ryzykiem. Należy również rozważyć inne narzędzia, które ochronią rolników przed ryzykiem, takie jak ubezpieczenia. Spółdzielnie mleczarskie, które pomagają rolnikom lepiej zarządzać ryzykiem, odgrywają i nadal będą odegrać kluczową rolę.

- Co więcej, Komisja Europejska musi dostosować interwencję publiczną, aby zapobiec załamaniu rynku mleka. Należy zaktualizować cenę interwencyjną mleka, aby uwzględnić rosnące koszty produkcji i realia rynkowe w obliczu znaczącej nierównowagi rynkowej - podkreślił p. Raymond.

P. Roquefeuil, wiceprzewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne", zaakcentował potrzebę tworzenia i przestrzegania nowych zasad, regulujących sprzedaż mleka:
- Producenci potrzebują narzędzi, które podwyższą ich dochody. Pakiet mleczny UE, którego celem jest polepszenie stosunków umownych między rolnikami i przetwórcami oraz wzmocnienie pozycji rolników powinien zostać w pełni wdrożony w całej UE. Wszystkie państwa członkowskie wdrożyły lub w najbliższym czasie wdrożą minimalne wymagania dot. organizacji producentów zgodnie z pakietem mlecznym, aby podwyższyć siłę przetargową producentów mleka. Niemal w połowie z nich, a szczególnie tam, gdzie spółdzielnie mleczarskie mają niższe udziały w rynku, wprowadzono obowiązkowe umowy. Umowy są ważne i muszą spełnić swoje zadanie, w szczególności w sytuacji znoszenia kwot mlecznych i znaczącej nierównowagi rynkowej. Ponadto łańcuch dostaw mleka musi funkcjonować w sposób sprawiedliwy i zrównoważony. Potrzeba nam także więcej otwartości i przejrzystości w łańcuchu dostaw, co można osiągnąć poprzez niedawno utworzone obserwatorium rynku mleka, dostarczające aktualne dane rynkowe.

Podobał się artykuł? Podziel się!