Kiszonka z rozdrobnionych roślin kukurydzy jest jedną z podstawowych pasz objętościowych w gospodarstwach wyspecjalizowanych w produkcji mleka. Powinna być ona również numerem jeden w rankingu pasz pokrywających potrzeby energetyczne krów mlecznych.

W zachodniej części Polski trwają już zbiory kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę. We wschodniej części naszego kraju kukurydza jest jeszcze zbyt wilgotna by rozpoczynać zbiory – w tych regionach zbiory pełną parą ruszyć powinny dopiero w 2 połowie września.

Kukurydza na kiszonkę powinna być zbierana w odpowiedniej fazie dojrzałości ziarna - woskowej, przy zawartości suchej masy na poziomie 30-35 proc. (ocena dojrzałości jest stosunkowo prosta w warunkach polowych). Zbyt wczesny zbiór wiąże się bowiem ze stratami (zbyt duża wilgotność = wyciek soków kiszonki), zaś zbyt późny zbiór może utrudnić dobre zagęszczenie masy w silosie, co również przyczyni się do występowania licznych strat paszy – najczęściej związanych z nieprawidłowym ukierunkowaniem fermentacji oraz fermentacją wtórną.

Podczas całego okresu wegetacji tej rośliny, tak samo jak podczas podejmowania decyzji o zbiorze kukurydzy na kiszonkę należy kierować się zasadą, że to co zostanie zebrane, stanowić będzie zabezpieczenie bazy paszowej, a tym samym warunkować będzie produkcyjność zwierząt przez nadchodzące co najmniej 12 miesięcy. Warto zatem pamiętać o podstawowych zasadach produkcji wysokiej jakości kiszonki z kukurydzy.

Podobał się artykuł? Podziel się!