Przez lata użytkowania łąk szlachetne gatunki traw wypadają z runi. Przede wszystkim ich brak powinien być sygnałem do wykonania renowacji w postaci pełnej uprawy lub jedynie podsiewu.

Na początku sierpnia, po zebraniu pokosu można ocenić stan starej runi. Jeśli brak jest tam pożądanych gatunków traw czy motylkowatych należy ocenić czy wystarczy podsiew pojedynczymi gatunkami tych roślin tak by uszlachetnić i wzbogacić starą ruń o gatunki, które podniosą wartość paszową przygotowywanej z tego użytku paszy. Warto przy tym również wykonać analizę gleby pod kątem odczynu, aby ustalić przyczynę wypadania traw szlachetnych, a także by w odpowiedni sposób dobrać mieszankę do zasiewu/podsiewu lub wykonać wapnowanie – jeśli jest taka potrzeba.

Jeśli jednak widać, że użytek wymaga całkowitej renowacji należy wykonać oprysk herbicydem totalnym celem zniszczenia starej runi. Wykonanie oprysku w chwili obecnej pozwoli na wysiew traw w ostatniej dekadzie sierpnia, czyli w początkowej fazie okresu optymalnego dla wysiewu traw i motylkowatych. 

Należy pamiętać, że renowacja użytków zielonych metodą pełnej uprawy (oprysk, orka, uprawa, siew) nie jest konieczna, a w znaczący sposób podnosi koszty całkowite renowacji. Jej celowość można odnaleźć jedynie w przypadku konieczności wyrównania terenu.

Prostszą, szybszą i zdecydowanie tańszą metodą całkowitej renowacji jest zatem siew mieszanki traw i motylkowatych w zniszczoną herbicydem totalnym starą darń. Do wykonania takiego zabiegu wystarczy siewnik zbożowy wyposażony w redlice stopkowe. Korzystniejsze z punktu widzenia wprowadzenia nasion traw w warstwę gleby są redlice talerzowe, gdyż są one w stanie przeciąć wierzchnią warstwę starej darni. Niweluje to ryzyko nierównych wschodów roślin na użytkach zielonych.

Kolejnym aspektem do rozważenia w renowacji użytków zielonych jest dobór odpowiednich gatunków roślin. Dobór ten powinien się odbywać w zależności od stanowiska. Jest to bardzo ważny aspekt, ponieważ dobrze dobrana mieszanka traw i motylkowatych pozwoli na maksymalne plonowanie w kolejnych latach, a także pozwoli na uzyskanie materiału o wysokiej wartości paszowej.