17 i 18 czerwca w Bratoszewicach (pow. zgierski, woj. łódzkie) odbyła się kolejna, dziewiętnasta już edycja Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych. Impreza połączona była z targami rolnymi „W sercu Polski”. Niestety aura panująca w pierwszy dzień imprezy nie sprzyjała zwiedzaniu stoisk wystawców, czy uczestnictwu w wycenie zwierząt. Na szczęście w niedzielę nad Bratoszewicami nareszcie zaświeciło słońce, co sprawiło, że lokalne tereny wystawowe przeżyły prawdziwy najazd zwiedzających.

Imprezę otworzył dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Włodzimierz Lewandowski. W uroczystości udział wzięli m.in. Ryszard Zarudzki - podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa, Magdalena Józefacka, dyrektor departamentu d.s. współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, senator Przemysław Błaszczyk, a także przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, władz województwa, izb rolniczych i lokalnych samorządów.

Oczywiście jak zwykle najwięcej emocji wzbudziła wystawa bydła mlecznego, podczas której najpiękniejszym jałowicom i krowom województwa łódzkiego przyznano tytuły czempionów i wiceczempionów. W kategorii jałowic tytuł czempiona zdobyły:

- Bystra, wyhodowana w gospodarstwie Radosława Wolskiego (Poniatów)
- Kalina, wyhodowana w gospodarstwie Radosława Wolskiego (Poniatów)
- Krasula, wyhodowana w gospodarstwie Romana Matysiaka (Moraczew)
- Ostropka, wyhodowana w gospodarstwie Tomasza Kocięby (Kolonia Łaznów)
-  Sonda, wyhodowana w gospodarstwie Tomasza Bartoszka (Strachanów)
-  Celesta, wyhodowana w gospodarstwie Andrzeja Daucha (Bąków Dolny)

W kategorii jałowic tytuły superczempionek zdobyły:

- Oktawia, 8 z gospodarstwa Tomasz Kocięby (Kolonia Łaznów)
- Brydzia, 8 z gospodarstwa Radosława Wolskiego (Poniatów)

W kategorii krów tytuły czempionów przyznano następującym zwierzętom

- Nevada, wyhodowana w Ośrodku Hodowli Zarodowej Dębołęka
- Kalina, wyhodowana w gospodarstwie Radosława Wolskiego (Poniatów)
- Ola, wyhodowana w gospodarstwie Tomasza Bartoszka (Strachanów)
- Dumna, wyhodowana w Ośrodku Hodowli Zarodowej Dębołęka