Jaka jest tego przyczyna? Otóż jest ich wiele. Jednym z czynników hodowlanych wpływającym na obniżenie parametrów rozrodu krów jest wzrost inbredu. Badania wykazały znaczne obniżenie wskaźnika zacieleń krów przy wzroście inbredu w populacji powyżej 6,25 proc.

Jednak, głównym powodem pogorszonych wskaźników rozrodu bydła jest niedostosowanie warunków środowiskowych do potrzeb zwierząt. Dotyczy to bardzo szerokiego zakresu elementów środowiska poczynając od żywienia, systemu utrzymania oraz ich dobrostanu, właściwego mikroklimatu, na zarządzaniu stadem kończąc.

Ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rozrodu ma właściwe zbilansowanie dawki pokarmowej. Może to wynikać chociażby z ujemnego bilansu energetycznego krów o wysokiej produkcji, który powstaje w szczytowej fazie laktacji.

Inne wyjaśnienie wpływu warunków środowiskowych na płodność wynika z samej biologii funkcjonowania organizmu zwierząt. Co dzieje się z organizmem zwierzęcia, gdy musi sprostać bardzo trudnym warunkom środowiskowym tj. chociażby niedobór składników pokarmowych bądź wody? W takiej sytuacji zwierzę ukierunkowuje funkcjonowanie swojego organizmu na przetrwanie, minimalizując wydatki energetyczne na czynności, które w danej chwili nie są niezbędne do przetrwania. Takim właśnie układem, który może zostać „wyłączony” po zaistnieniu takiej sytuacji jest właśnie układ rozrodczy.

W związku z tym, nawet najlepsze pod względem genetycznym zwierzę, nie wykaże swoich możliwości w niekorzystnym środowisku. Nie wszystkie gospodarstwa są w stanie również sprostać genetycznemu potencjałowi krów holsztyńsko-fryzyjskich, czego efektem jest właśnie pogorszenie wskaźników rozrodu.

Przyczyn jest wiele. Częściowo wynikają one z błędów w zarządzaniu stadem, nieadekwatnego żywienia oraz warunków utrzymania, a częściowo ze względu na fakt braku możliwości pokrycia tak wygórowanych potrzeb krów hf w danych warunkach.

Podobał się artykuł? Podziel się!