TMR zagościł już na dobre w żywieniu bydła. Większość stad wyspecjalizowanych w produkcji mleka ma w swoim wyposażeniu wóz paszowy ułatwiający przygotowywanie oraz zadawanie paszy. Z kolei samo podgarnianie TMR-u jest rzadziej zmechanizowane. Niejednokrotnie jeszcze TMR podgarnia się ręcznie, co jest bardzo pracochłonne, a przy nawale innych zajęć (np. podczas sezonu zasiewów bądź żniw) bywa pomijane. Częste podgarnianie paszy przy systemie żywienia opartym na całodobowym dostępie TMR-u jest jednak niezbędne, aby zachować zdrowotność oraz produkcyjność stada. Dlatego też coraz popularniejsze stają się urządzenia do podgarniania paszy, które częściowo bądź całkowicie wykluczają pracę fizyczną i potrzebę nadzoru przez człowieka.

PO CO PODGARNIAĆ?

Eksperci zajmujący się tematyką żywienia bydła zgodnie przyznają, że częste podgarnianie paszy zwiększa pobranie suchej masy dawki. Systematyczna praca na stole paszowym ogranicza również sortowanie TMR-u, czyli wybieranie przez krowy najsmakowitszych składników - najczęściej pasz treściwych. Sortowanie jest zjawiskiem niebezpiecznym, którego występowanie powinniśmy ograniczyć do minimum. Musimy bowiem pamiętać, że pobranie składników dawki w odpowiedniej ilości oraz w proporcjach takich, jak zostało to obliczone przez żywieniowca, daje gwarancję wysokiej produkcyjności oraz odpowiedniego poziomu zdrowotności stada.

Sortowanie paszy w kierunku wyjadania pasz treściwych skutkuje zakwaszeniem, co następnie prowadzi do zapalenia błony śluzowej żwacza, zlepienia brodawek w żwaczu, paraketozy oraz częściowej martwicy błony śluzowej żwacza. Sortowanie to także marnotrawstwo paszy, ponieważ brak optymalnych warunków fermentacji w żwaczu skutkuje przedostawaniem się resztek pasz do kału. Spadek pH w żwaczu przekłada się także na ograniczenie syntezy tłuszczów, czemu towarzyszy mniejsza zawartość proc. tłuszczu w mleku.

Paszę na stole paszowym można podgarniać na wiele różnych sposobów. Najprostszą, ale i najbardziej pracochłonną metodą jest wykonanie tej czynności ręcznie. Aby przyspieszyć i ułatwić podgarnianie, możemy korzystać z różnego rodzaju narzędzi, np. montowanych do ciągników lub ładowarek będących w wyposażeniu gospodarstwa.

PROSTO, TANIO I SZYBKO

Hodowcy konstruują we własnym zakresie proste narzędzia, które znacznie przyspieszają podgarnianie paszy. Najczęściej do tego celu wykorzystywane są stare opony o dużych rozmiarach bądź różnorakie spychy. Urządzenia te są agregowane z ładowaczem czołowym bądź TUZ-em ciągnika.